Nye landvindinger

De lette til mellemtunge lastvogne, som Volvo producerede frem til 1932, var ikke særligt moderne og havde tohjulsbremser og hjul med træeger. Det var tydeligt, at der var brug for en mindre og mere moderne lastvogn. Volvos svar i form af LV71- og LV73-serierne viste sig at blive umådeligt populære og endda i et sådant omfang, at de to lastvognsserier kan siges at have etableret Volvo som større lastvognseksportør allerede i midten af 30'erne.

Epokens mest radikale udvikling var imidlertid at flytte lastvognens motor, som traditionelt havde været anbragt bag forakslen. Den blev flyttet fremad og opad til en placering over forakslen, hvilket medførte en væsentlig forbedring af akslens lastfordeling. Resultatet var Volvo LV8- og LV9-lastvognene - to meget populære lastvognsserier, der skulle blive Sveriges standardlastvogne sidst i 1930'erne.