At gøre verden til et sikrere sted

Den optimale ulykke er naturligvis den, der aldrig sker. Forskning viser, at menneskelige fejl er medvirkende årsag til omkring 90 % af alle trafikulykker. Trafikale omgivelser er medvirkende årsag til 30 % af alle ulykker, og køretøjsdefekter indgår i ca. 10 %, men de fleste ulykker omfatter ofte flere faktorer. Derfor gør Volvo sig store anstrengelser for at sikre, at hver eneste lastvogn sætter chaufføren i den bedst mulige position til at undgå ulykker og styre uden om potentielt farlige situationer.

Sikkerheden i en Volvo lastvogn bliver naturligvis hele tiden kontrolleret omhyggeligt - i vores laboratorier, på testbaner og ude på landevejene, hvor lastvognene er i brug.

Det faktum at vi altid har været blandt de førende inden for sikkerhedsarbejde skyldes imidlertid ikke udelukkende vores banebrydende nyskabelser på sikkerhedsområdet. Det skyldes i lige så høj grad, at vores sikkerhedsbegreb har udviklet sig til at omfatte sikkerhed i en bredere sammenhæng: det omfatter også personlige værdier og familie- og forretningsværdier.

Efter vores mening handler sikkerhed om mennesker, om os alle sammen, om dig. Som vores grundlæggere udtrykte det, "Et automobil transporterer og køres af mennesker. Sikkerhed er afgørende og må være grundprincippet i alt designarbejde".

Når vi indleder designarbejdet på en Volvo lastvogn, griber vi sikkerheden an ud fra to primære synsvinkler; forebyggelse af ulykker og reduktion af risikoen for tilskadekomst. Kig nærmere på, hvordan vi gør dette, ved at bruge menuen til venstre.