At holde det rette spor

Det elektroniske stabilitetsprogram (ESP) er systemet, der retter op på fejltagelserne, når en lastvogn er ved at miste vejgrebet og enten er på vej til at skride ud eller vælte. ESP modvirker de kræfter, der har tendens til at drive lastvognen af vejen, ved et samspil imellem lastvognens elektroniske bremsesystem, motorstyresystemet og retarderen og anhængerens bremsesystem.

Systemet består af tre sensorer på trækkeren, som måler giringsvinklen, sideaccelerationen og ratstillingen. En central enhed regner kontinuerligt på de indgående udlæsninger, og når disse udlæsninger ikke passer sammen, aktiveres bremserne individuelt på et eller flere hjul efter behov. Samtidig reduceres motormomentet for at sænke kørehastigheden, indtil ligevægten er genoprettet.

ESP-systemet er meget effektivt i potentielt farlige situationer som f.eks.:

  • Fejlbedømmelse af den maksimale hastighed i en kurve (f.eks. ved kurver, der bliver skarpere, ved motorvejsafkørsler eller ved passage af byer)
  • Undvigemanøvrer med pludselige ratudslag (f.eks. ved styring fra rabatten tilbage på vejen og ved udskridning)
  • Belæsset sættevogn i snævre kurver på glat underlag (knækning i sving)