Beskyttelse af den mest værdifulde last

Ved den mest almindeligt forekommende form for ulykker ruller lastvognen enten rundt eller impliceres i en frontalkollision. I sådanne situationer og ved andre former for ulykker, hvor førerhuset rammes af udefra kommende genstande eller selv rammer jorden, er førerhusets primære opgave at overføre energi bagud igennem kabinen, så der opretholdes tilstrækkelig overlevelsesplads for chaufføren og eventuelle passagerer.

Dette sikres ved, at førerhusets ramme konstrueres i højstyrkestål, og at selve førerhuset forstærkes ved dørene og i forenden. Førerhusets ophæng er også udviklet til at give sig til en vis grad. Det betyder, at førerhuset kan skubbes tilbage, så indtrængen i og deformation af førerhuset, som sandsynligvis vil kvæste chaufføren, mindskes. 

Alle Volvos førerhuse overholder den svenske holdbarhedsstandard for førerhuse - den strengeste i verden. Denne teststandard omfatter den frontale pendultest, som bl.a. simulerer kollision med genstande på jorden i forbindelse med en ulykke, hvor lastvognen ruller rundt. For slet ikke at nævne den bagfra kommende pendultest, som simulerer påvirkningen fra en løsrevet last, der kolliderer med førerhusets bagside.