Alternative brændstoffer

Der findes ikke nogen enkelt energikilde, der kan erstatte olie. I stedet oplever vi en udvikling af et bredt spektrum af alternative brændstoffer og motorsystemer, som egner sig til hvert deres formål. Volvo deltager aktivt i denne udviklingsproces og har valgt at fokusere primært på de alternativer, der lever op til de strengeste standarder med hensyn til både høj energieffektivitet og lav miljøpåvirkning, hele vejen fra udvinding af råmateriale til forbrug – et perspektiv kaldet ‘kilde til hjul’-tilgangen.
Fremtidens brændstoffer
Volvo Trucks er den første lastvognsproducent, der udfører omfattende kundebaserede feltprøver med Bio-DME-brændstof.  Og samtidig den første lastvognsproducent til at kunne præsentere en dieselmotor, der kører på metangas med lidt diesel som tændingsmiddel.