Emissioner fra lastvogne

Når det gælder emissioner fra trafikanter, er der fire primære indholdsstoffer i udstødningen, som har en negativ påvirkning på helbredet og miljøet: kvælstofilter, partikler, kulbrinte og kulilte. Der er strenge regler for udledning af disse stoffer i de fleste lande, og grænserne for, hvor meget hvert enkelt køretøj må udlede, sænkes hele tiden.

For tunge dieselkøretøjer er der størst fokus på kvælstofilter og partikler.

Det næste store skridt med hensyn til emissioner er Euro VI i 2013, og det kommer til at reducere partikeludledningen med 50 % og NOx med 80 % sammenlignet med Euro V.