Effektiv energiudnyttelse

Dieselmotoren er i dag den klart dominerende energikilde i tunge erhvervskøretøjer. Hovedårsagen til anvendelsen af denne teknologi er dens overlegne effektivitet takket være forbrænding under højt tryk og ved høje temperaturer.
Den maksimale effektivitet for en moderne dieselmotor – med andre ord, hvor godt den formår at omdanne brændstoffets energiindhold til brugbar energi – er omkring 45 procent, og der er potentiale for at forbedre dette yderligere. Hvis vi sammenligner dette med en lastvogn, der udførte en tilsvarende transportopgave tilbage i 1970, kan vi se, at brændstofforbruget er faldet med omkring 40 %. Hos Volvo Trucks er vi nu stadig ikke tilfredse med dette, og vi arbejder på at forbedre effektiviteten med 1 % årligt.