Hvilke rapporttyper kan chaufføren få vist i den mobile enhed?Chaufføren kan få vist to forskellige rapporttyper: Køretøjsdata: Rapporterne viser data og statistiske oplysninger om lastbilen og brugen af den. Chaufførdata: Rapporterne viser data og statistiske oplysninger om chaufførens arbejdstimer. Bemærk, at disse rapporter kun kan udlæses, når chaufførens smart card er sat i Dynafleet-enheden.