Anlægstransport Landbrug Bygge- og anlægsvirksomhed og minedrift Stykgods Langturstransport
 
 
 
 
 
Benzin Offentlige tjenester Specialgods og tung last Tømmer Affaldshåndtering og genanvendelse

Hvad laver dit firma?

Uanset om du har brug for at navigere på grusveje, i et åbent stenbrud eller styre en brandbil gennem den tætte bytrafik, så har vi lastvognen til dig. Der findes et bredt udvalg af Volvo lastvogne, og derfor kan vi tilbyde masser af forskellige løsninger til distribution og transport. Vælg dit forretningsområde, og få vist et udvalg af anbefalede lastvogne.