Volvo FM Metandiesel

Løbende reducering af emissioner

I de sidste 20 år er det lykkedes Volvo Trucks at reducere kvælstofilte- og partikelemissionerne fra nye lastvogne med henholdsvis 75 % og 85 %. Men vi er ikke færdige endnu! Volvo FM Metandiesel er et af vores mest afgørende svar på den globale opvarmning. Med denne lastvogn kan CO2-emissionerne reduceres markant.


Skærer ned på CO2

Skærer ned på CO2

Volvo FM Metandiesel kan enten køre på gas eller diesel og er et betydelig gennembrud inden for reducering af CO2-emission. Sammenlignet med en almindelig dieselmotor kan den reducere CO2-emissionerne med op til 70 %, når den kører på biogas, og med op til 10 %, når den kører på naturgas.

Emissionsbeskyttet

Emissionsbeskyttet

Emissionsstandarderne for lastvogne angiver de acceptable grænser for udstødningsemissioner for nye lastvogne, der sælges i EU's medlemslande. Standarden Euro 5 betyder, at en lastvogns dieselmotor maksimalt må udlede 2,0 g kvælstofilte (NOX) pr. kWh og 0,02 g partikler (PM) pr. kWh. Dieselmotoren i Volvo FM Metandiesel overholder disse standarder.