Volvo FMX, sikkerhed – introduktion 1

Vi går aldrig på kompromis med sikkerheden

»Sikkerhed er og skal være grundprincippet bag enhver form for teknisk design«, sagde Volvos grundlæggere for mange årtier siden. Vi har efterlevet dette motto lige siden, og Volvo FMX er ingen undtagelse.

Alle vores førerhuse lever op til de gældende sikkerhedsstandarder – inklusive de svenske krav til førerhussikkerhed, der er de skrappeste i verden. Chaufførmiljøet i og uden for førerhuset er udstyret, så chaufføren kan gøre sit arbejde forsvarligt og uden at bringe sin egen eller andres sikkerhed i fare.

Designet til holdbarhed
Sikkerhed og kvalitet hænger ofte uløseligt sammen. Hvis vigtige dele nedslides, kan det få alvorlige konsekvenser. Derfor er alle lastvognens komponenter designet til at kunne holde til hårdhændet brug og store belastninger over en lang periode. En positiv sidegevinst er en betydeligt lavere risiko for havarier og uplanlagte driftsafbydelser.