Emissioner fra lastvogne

Emissioner fra lastvogne

For en lys fremtid
Miljøpåvirkningen fra en lastvogn stammer primært fra udstødningsemissionerne. Det er derfor, vi går hele vejen, når det gælder forskning og udvikling, der har til formål at reducere emissioner og være på forkant med miljøteknologien.

Effektiv efterbehandling af udstødningsgasser
Dieselmotorer er yderst energieffektive. Under forbrændingen er temperaturniveauet højt, og der er overskud af luft, der sikrer, at der sker en næsten komplet forbrænding. Mængden af kulbrinter og kulilte i udstødningsgasserne er meget lav sammenlignet med benzinmotorer.

Til gengæld afgiver en dieselmotor flere kvælstofilter og partikler end en benzinmotor. Ved at overvåge forbrændingen reguleres balancen mellem kulbrinter/kulilte og kvælstofilter.

Brændstofkvalitet
Dieselbrændstof har et højere energiindhold end benzin, men det indeholder også mere svovl og flere aromatiske kulbrinter. Svovlfattigt brændstof (10ppm) blev introduceret i EU i januar 2009.

Renseteknikker
Der er adskillige måder at reducere emissioner på. Filtre eller partikeludskillere reducerer mængden af afgivne partikler, hvorimod katalysatoren effektivt afbrænder udstødningsgasserne under kontrollerede forhold.
 
Dieselpartikelfilteret kan eftermonteres på lastvogne med Euro 2- og Euro 3-motorer, hvilket gør det muligt at køre i nogle miljøzoner med disse motorer.
 
Det reducerer kraftigt mængden af sundhedsskadelige stoffer - kulilte, kulbrinte og sodpartikler i udstødningsgasserne. Det lukkede filter reducerer mængden af sundhedsskadelige emissioner med 80-95 %, mens det samtidig opretholder motorkraften.

Vores løsning for at opfylde emmisionskravene er dieselmotorer med endnu mere effektiv forbrænding, sammen med efterbehandlingssystemer så som EGR  (recirkulation af udstødning)  og SCR-teknolgien (selektiv katalytisk reduktion). Læs mere i afsnittet om Euro 4 og Euro 5