AdBlue

AdBlue

Et naturligt forekommende stof i vores miljø
SCR-teknologien benytter et additiv (AdBlue), som indsprøjtes i udstødningsgasserne, før de passerer igennem en SCR-katalysator. I katalysatoren omdannes kvælstofilten til uskadeligt kvælstof og vanddamp - stoffer, der i forvejen forekommer naturligt i vores omgivelser.

Det aktive stof i AdBlue - urea - fremstilles af naturgas. Urea er et hvidt krystallisk pulver, der også forekommer naturligt i miljøet. Der er tale om et stabilt og ugiftigt stof, der ikke stiller særlige krav til hverken opbevaring eller transport.

Bedre tilgængelighed
Volvo samarbejder med førende olie- og kemivirksomheder om at skabe intelligente løsninger til et distributionsnetværk til håndtering af AdBlue. Der er mange leverandører, og de tilbyder komplette tanksystemer og udstyr, der allerede er klar til levering.

Indtil infrastrukturen til AdBlue er fuldt udbygget, vil Volvos forhandlernetværk kunne tilbyde et praktisk og omkostningseffektivt system til vores kunders AdBlue-forsyning. Kontakt din lokale forhandler for at få flere oplysninger om, hvordan og hvornår AdBlue vil være tilgængeligt i nærheden af dig.