Õigeaegne hooldus

Volvo veoauto kvaliteet ei seisne üksnes tootes endas. See hõlmab ka kindlat tuge, mida saate edasimüüjatelt. Või teadmist, et vajalikud osad on kiiresti saadaval olenemata sellest, kuhu te oma sõitudega sattunud olete.
Seda kutsume me töökindluseks. Ning seetõttu ongi Volvo veoauto alati usaldusväärse transpordilahenduse osa, mis hõlmab juurdepääsu hooldusteenindusele, varuosadele ja haldussüsteemidele.

  • Teeninduslepingud tagavad, et hooldust teevad alati õigeaegselt Volvo väljaõppinud mehaanikud.
  • Volvo originaalvaruosad on saadaval seal, kus neid parajasti vaja läheb - meil on ülemaailmne jaotussüsteem. 
  • Töökojad on alati käepärast tänu meie laiale globaalvõrgule. 
  • Ööpäev läbi töötavad tehnoabikeskused pakuvad igal ajal hooldust, remonti ja abi, et kindlustada teie tööülesannete õigeaegne täitmine.

Kõik see summeerub ning aitab teil hoida hooldustöid graafikus ja autosid sõidus ning loob eeldused tulusaks põhitegevuseks.

Tutvuge meie teenustega parempoolsete linkide abil.