Ei kutsumata külalistele

Auto ja teie enda kaitse ei ole ainult kaitsevõime-, manööverdavus- ega stabiilsusprogrammide asi. Tähtis on ka korraliku vargatõrjesüsteemi paigaldamine.

Volvo vargatõrjesüsteemidega saate auto enne puhkehetkele siirdumist hõlpsasti lukustada ja alarmi kaugjuhtimise teel sisse lülitada. Lisaks võite sisselülitatud alarmi korral ka öösel rahulikult magada, kuna 105 dB(A) sireen on enam kui piisav ka kõige sihikindlama varganäo eemalepeletamiseks.