Maksimumkaitse loomine

Kokkupõrkeid ja õnnetusi juhtub hoolimata ennastsalgavatest pingutustest, mida nende vältimiseks ette võetakse.

Seda tõsiasja silmas pidades on meie põhieesmärk vähendada ja ennetada võimalikke vigastusi, varustades veoautod suurima kaitsega nii juhi kui ka reisija jaoks. Kuna ohutus hõlmab ka muid liiklejaid, siis on meie toote ohutusprogrammi väljatöötamisel arvesse võetud ka nende huvisid.

Kasutage parempoolset menüüd, et tutvuda veoautode arvukate funktsioonidega, mis on välja töötatud spetsiaalselt vigastuste vähendamiseks.