Meie tegevus

Meie keskkonnategevus ei piirdu üksnes veokitega. Säästva ettevõtte seisukohalt on võrdselt oluline ka tootmine. Meie üldine eesmärk on luua tootmisprotsess, mis oleks säästlik tervikuna – alates tehastest ning lõpetades edasimüüjatega. Aastate jooksul oleme edukalt teed näidanud veokite tootmise arendamise mitmes aspektis.

Tervikpilt
Keskkonnasõbraliku lähenemise raames oleme keskendunud sellele, et kindlustada oma tootmismeetodite, tehaste ja transpordi pidev täiustamine keskkonnamõju osas.

Me ehitasime esimesena süsihappegaasivaba tehase. Meie Umeås asuva tehase lahusti heitkogused on meie tegevusvaldkonnas kõige väiksemad ning me soovime luua ka rohkem süsihappegaasivabu müügiesindusi. Järgmiste aastate jooksul laiendame seda tegevust üle maailma, et hõlmata oma tootmise võimalikult suures ulatuses.