Veokite heide

Transpordisektori heite osas on neli peamist heitgaasi, mis mõjuvad kahjulikult tervisele ja keskkonnale: lämmastikoksiidid, tahked tahmaosakesed, süsivesinikud ning süsinikmonooksiid. Nende ainete heidet reguleeritakse enamikes riikides rangelt ning selliste ainete heitkoguste piirmäärasid alandatakse pidevalt.

Diiselmootoriga raskeveokite puhul on kesksel kohal lämmastikoksiidid ja tahked tahmaosakesed.

Heite valdkonnas oli eelmiseks suureks sammuks Euro 6 standardi jõustumine 2013. aastal, millega vähendati Euro 5 võrreldes tahkete osakeste heidet 50% ja lämmastikoksiidide heidet 80%.