Dynafleeti rakendust kasutades saate nautida täielikku kasumlikkust

Dynafleeti teenust „Kütus ja keskkond“ kasutavatel veoettevõtjatel on hea ülevaade veokipargi kütusesäästlikkusest ja juhtide tõhususest. See annab võimaluse jälgida ja kontrollida sõidustiili, vähendades CO2 emissiooni ja kütusetarbimist kuni 5% võrra. Uue rakenduse abil on veokipargi juhtidel sellele infole mistahes asukohast ööpäevaringne ligipääs, võimaldades neil olla kasumlikkusega alati täielikult kursis.

Säästke kuni 7%

„Uus Dynafleeti rakendusega saan hoida kütusesäästlikkusel silma peal mistahes asukohast. Õige pea kasutavad mu juhid seda rakendust üksteise innustamiseks – see muudab ühise eesmärgi nimel töötamise palju lihtsamaks.“
Richard Pinel, arvestus- ja kvaliteeditehnik, Société Armoricaine de Canalisations, Prantsusmaa


Vaadake tulemusi

VAADAKE TULEMUSI
Kasutades Dynafleeti rakendust iOS ja Android seadmes, saavad ettevõtjad kontrollida terve veokipargi või üksikute veokite kütusetarbimist, juhi sõidutehnikat ja mõju keskkonnale. Uue kütusesäästlikkuse tulemuse funktsiooniga on kütusesäästlikkuse suurenemist või vähenemist lihtne mõõta. Rakenduse uus versioon paneb juhid edetabelisse vastavalt hindele ja annab juurdepääsu ka juhtidele, et oma tulemusi jälgida.

ÜLDINE ÜLEVAADE DYNAFLEETIGA
Et reaalajas andmed näitavad sõidukite asukohta, koormat, kütusetaset, juhi sõidu- ja puhkeaega, heitmearuannet ja kütusekulu, saab ettevõte toime tulla ootamatute raskustega, maksimeerida jõudlust ja teha kuitahes palju kütust säästvaid otsuseid. Iga tööpäeva lõpul annavad Dynafleeti aruanded täieliku ülevaate iga veoki ja juhi jõudluse kohta.


Parim marsruut Dynafleetiga

PARIMATE SÕIDUMUSTRITE TABAMINE
Isegi kogenud veokijuhtide ja Dynafleetiga (mis näitab täpselt ära valdkonnad, millel on arenguruumi) tähendab kütuse säästmine juhi sõidustiili muutmist. Just seetõttu on veokijuhtide koolitus sedavõrd oluline, kuid parimaid sõidumustreid tuleb säilitada ja kasutada iga päev, et kokkuhoid oleks püsiv ja kasumlikkus suureneks. See on palju lihtsam, kui kütusesäästlikkuse tulemusi on võimalik näha enda peopesas – nii ettevõtja kui ka veokijuhi jaoks.

ARVAKE, MILLINE JUHTIDE KOOLITUS NÄITAB TEED
Volvo veokijuhi täiendkoolitus on kõige väärtuslikum siis, kui seda kasutatakse pikaajalises strateegias, arendades ja täiustades Dynafleeti erinevates aruannetes esitatud andmeid. See kasutab kõige kütusesäästlikumaid sõiduvõtteid süsteemis, mis sisaldab analüüsi, hinnangut ja juhi uute eesmärkide seadmist. Just see süstemaatiline lähenemine tagab kõige kütusesäästlikuma sõidustiili kogu veokipargi ulatuses. Nii saavutatakse jätkusuutlik kokkuhoid.

Kütusesäästlikkus ja kasumlikkus

KÜTUSESÄÄSTLIKKUSE JA KASUMLIKKUSE TÕUSEV SPIRAAL
Kogemused näitavad , et kui me vähendame kütusekulu, siis vähendame ka veoki kulumist ja juhi väsimist. See vähendab hooldus- ja remondikulusid ning loob parema töökeskkonna. Juhid kogevad vähem pinget ja muutuvad tootlikumaks. Võetakse vähem riske ja veoettevõtja maine tõuseb – koos kasumlikkusega.

Kui vaadata veelgi kaugemale tulevikku – tehakse rohkem transporditöid efektiivsemal viisil ja väärtuslikku kütust kasutatakse maksimaalselt tõhusalt.

DYNAFLEETI RAKENDUS
Dynafleeti kliendid saavad nüüd rakenduse alla laadida iTunes’ist või GooglePlay'st. Alustamiseks sisestage kehtiv Dynafleeti kasutajanimi ja salasõna.

Dynafleeti rakendus

VEOKIJUHI TÄIENDKOOLITUS
Teie tööülesannetele ja juhtide vajadustele vastav Volvo veokijuhtide täiendkoolitus on suure kursusevalikuga. Peale kütusesäästlikkuse ja keskkonnamõju hõlmavad need ka tervist, ohutust, õigusakte ja riskiteadlikkust. Need on kvalifikatsiooni tõstmise kursused, mis võivad viia EL-i nõutava juhi kutseoskuse tunnistuse saamiseni.

DYNAFLEET – TÖÖRIISTAKAST
2004. aastal turule lastud Volvo telemaatikasüsteem on arenenud tööriistakomplektiks, mis annab ettevõtjatele reaalajas ülevaate veokipargi asukohast ja olulisest statistikast. Koos vastava sidesüsteemiga muudab see Dynafleeti ideaalseks tööliideseks. Veokipargi juhile on veebipõhine teenus lähima arvuti või nutitelefoni kaugusel.

teade