I-See säästab kütust

I-See võimaldab andmebaasi abil kütust säästa

I-See on astunud kütusesäästu vallas jälle ühe sammu edasi. See kasutab jätkuvalt tee topoloogiat kütusesäästlikkuse optimeerimiseks, kuid nüüd hoiab I-See väärtuslikke andmeid omaenda isiklikus pilves. Peagi on I-See andmebaasis kogu statistika, mida veokil vaja võib minna ning seda jagavad ja arendavad kõik I-Seed kasutavad veokid.

Säästke kuni 5%

LAUGED NÕLVAD JA KÕRGED MÄED
I-See kasutab teekallete infot, et hallata veoki kiirust ja käiguvahetust kõige kütusesäästlikumal moel. See kasutab kineetilist energiat ja säästab aktiveerituna kuni 5% kütust. Suurim kokkuhoid saadakse laugetel nõlvadel, kuid I-See säästab kütust kõigil kallakutel. Tüüpilisel mäel toimub see kuues etapis.

See algab kiirendamisega, et jõuda kõrgeima käiguga nii kaugele kui võimalik. Mäetipule lähenedes välditakse madalamale käigule lülitumist ja tõusuharja ületamiseks kasutatakse kineetilist energiat. Pärast tippu jõudmist vähendatakse veidi kiirust, et valmistuda allamäge sõiduks. Seejärel veeretakse mäest alla vabakäigul. Pärast seda hakatakse kiiruse piiramiseks kasutama mootoriga pidurdamist. Languse lõpule lähenedes liigub veok taas vabakäigul, et koguda kiirust järgmise tõusu jaoks.

ANDMEBAAS
I-See kasutab I-See GPRS-tehnoloogiat (3G), et hoida veokit eesolevate nõlvadega kursis ja laadida alla veoki sõidusuunda jäävate lähimate kallakute läbimiseks vajalik info. Kui veok läheneb mäele, mida ei ole veel andmebaasis, salvestatakse vajalik info töömällu. Seejärel laaditakse info automaatselt I-See andmebaasi, kus see on teistele I-See kasutajatele kättesaadav. Sel moel võib iga veok saavutada maksimaalse kütusesäästu alates esimest sõidust mistahes piirkonnas.

Iga piisk loeb

SALVESTAB 3500 KÕIGE OLULISEMAT MÄGE
Isegi ilma aktiivse SIM-kaardita suudab I-See säästa samal moel kütust kõikide töömällu salvestatud mägede korral. See salvestab kütusesäästule ja sõidusagedusele tuginedes 3500 kõige olulisemat mäge, seega on enamikul püsivaid marsruute läbivatest veokitest võimalik saavutada maksimaalne kütusesääst kohe, kui teekond on esimest korda läbitud.

KÕNELEV TEHNOLOOGIA
I-See optimeerib kütusesäästlikkust, tehes koostööd nii I-Shifti käigukasti kui ka mootoriga. Veoki kommunikatsiooniplatvorm Telematics Gateway vahendab teekallakute andmeid veoki ja I-See andmebaasi vahel. Anders Eriksson, I-See arendaja Volvo Trucksis, selgitab: „Et eesoleva tee topograafia on olemas, saab I-See mootorile ja I-Shifti käigukastile öelda, mida kineetilise energia maksimaalseks kasutamiseks teha tuleb. Sel moel jäljendab I-See hea juhi sõidumustreid. Kuid isegi parimad juhid ei suuda seda teha tunde.“

KUI PANK AVANEB
I-See on saadaval Euro 5 ja Euro 6 jõuülekannetega ning kõigil I-Seed kasutavatel veokitel on täiendav juurdepääs I-See andmebaasile, mis tähendab Volvo klientidele õige pea ennekuulmatut kütusesäästu. Või nagu ütleb Anders Eriksson: „Pärast turuletoomist peaksid põhimaanteed saama kaardistatud nädalate või päevade jooksul. Seejärel saab iga veok, millel on I-See, viivitamatult alustada kütuse säästmist.“