Parts

Originaal Volvo varuosade garantiitingimused

Allpool on toodud Volvo Estonia OÜ poolt rakendatud 2-aastase garantiitingimused.

Kui Volvo originaal varuosad („Volvo“ kaubamärgiga) paigaldati algselt VOLVO Truck Corporation / VOLVO Bus Corporation (VTC/VBC) volitatud töökojas, kehtib neile alates ostukuupäevast kaksteist kuud VOLVOVTC/VBC garantii. Volvo originaal varuosadel („Volvo“ kaubamärgiga) , mis on ostetud Volvo Estonia OÜ-lt ja paigaldatud selle töökojas  on täiendav 12-kuuline Volvo Estonia OÜ garantii, mis kehtib Eesti  territooriumil pärast VTC/VBC ametliku garantii lõppu.

Mehaaniliste defektide korral on garantiiga kaetud järgmised artiklid: hoolduskulud või Varuosade vahetus VOLVO Estonia OÜ töökojas, rikke kõrvaldamisega seotud kulud, st töökojast väljasõit ja tehniku transport, töökulud (välja arvatud väljaspool Volvo Estonia OÜ töökodades kehtestatud tööaega tehtud töö maksumuse osa, mis ületab tööajal tehtava töö maksumust), lähimasse VOLVO Estonia OÜ töökotta pukseerimise kulud ja Volvo Action Service administratiivkulud. 

Volvo Estonia OÜ ei vastuta mis tahes muude kulude ja kahju eest (sh saamata jäänud tulu), mis on tekkinud puudustega Varuosa müügi või teenuse tõttu. Volvo Estonia OÜ ei taga puuduste kõrvaldamisel kaudset garantiid (vt allpool punkt „VASTUTUSE PIIRANG KAUDSE GARANTII KORRAL“), mh ei garanteeri, et toode vastab sellele tavaliselt omistatavatele nõuetele.

Täiendav 12-kuuline Volvo Estonia OÜ garantii katab rikke kõrvaldamise kulud ainult Eesti territooriumil Volvo Estonia OÜ töökodades.

Varuosade garantii on kehtiv ainult siis, kui need osad on ostetud Volvo Estonia OÜ-lt lõppkasutaja poolt.

Volvo Estonia OÜ teeninduse poolt väljastatud arve on garantiikaardiks, mis tõendab Varuosade ostmist, auto parandamist ja Varuosade paigaldust. Garantii kehtib vaid sellise arve originaali esitamisel.

Kõik kahjud autole, mis on otseselt põhjustatud puudustega Varuosade tõttu, kõrvaldatakse vastavalt käesolevale garantiile, seda tingimusel, et esitatakse arve originaal, mis sisaldab märget garantii väljaandmise kohta (vastavalt siin kirjeldatud tingimustele).

See garantii ei kata mis tahes lisakulusid, otseseid ja kaudseid kulusid, kaubanduslikku kahju, mis võivad olla tekkinud mehaaniliste kahjustuste, materjalipuuduste või valmistusvigade tõttu.

See garantii ei kata kahju, mis on tekkinud Varuosade valest seadistamisest või nende paigaldamisest koos osadega, mis kuluvad kiiremini. Garantii ei kehti, kui sõiduk on peale Varuosade paigaldamist sattunud õnnetusse või kui Varuosa on muudetud või rikutud.
 
Volvo Estonia OÜ garantii ei kehti kahjustada saanud Varuosadele (eriti materjali ja töö osas) järgmiste kahjustuse põhjuste korral:
 • sõiduk on sattunud õnnetusse, seda on valesti kasutatud või see on olnud muul viisil välise pinge all;
 • hoolduse või teeninduse puudumine;
 • sõidukit on kasutatud tavapärasest erineval viisil;
 • välised faktorid;
 • sõidukit ei ole hooldatud vastavalt Volvo kehtivatele juhistele;
 • sõidukile on tehtud hooldus- või parandustööd Volvo Truck Corporationi poolt volitamata esinduses;
 • teistsuguste õlide, kütuste (biofuel B30 max), määrete või jahutusvedelike kasutamine, kui Volvo Truck Corporationi poolt ette nähtud on;
 • rike/viga on tekkinud/süvenenud, sest juht ei võtnud sellise aja jooksul, mille jooksul rike/viga/selle tekkimise oht pidi või oleks pidanud talle teada olema, hiljemalt pärast sõiduki hoiatusmärgutulede süsteemi aktiveerumist, koheselt kasutusele vastavaid meetmeid.
 • Riket/viga oleks hoolsa käitumise korral olnud võimalik ära hoida või minimeerida.

Garantii kehtib järgmistel tingimustel: 

 • Varuosi ja sõidukit kasutatakse vastavalt kasutusjuhendile ja juhistele juhi käsiraamatus;
 •  Varuosi ja sõidukit kasutatakse tavapärasel viisil vastavalt sihtotstarbele;
 • kinnipitseeritud võltsimisvastaseid märgiseid pole lõhutud;
 • Varuosad ja sõiduk ei ole liigse koormuse all;
 • sõidukil kasutatakse ainult originaal Volvo varuosi;
 • Varuosad, mille suhtes käesolev garantii kehtib, on ostetud Volvo Estonia OÜ-lt ja on selle poolt paigaldatud ning ülejäänud osade vahetamist ja/või parandamist ning hooldused on teostanud ainult volitatud Volvo töökoda, milleks võib, kuid ei pea, muu hulgas olla ka Volvo Estonia OÜ töökoda.

VASTUTUSE PIIRANG KAUDSE GARANTII KORRAL

Volvo Estonia OÜ ei võta endale mingit vastutust ega kohustusi väljaspool käesolevat garantiid.

Kaudse garantii kohaselt pole Volvo Estonia OÜ  vastutav näiteks, kuid mitte ainult, järgmiste kliendi kulude ega kahju eest: 

 • telefonikõned, 
 • majutus, transport ja kütusekulud,
 • auto rentimise kulud, sh asendusauto,
 • ärikahjum, otsene ja kaudne kahju, leppetrahvid.

HOOLDUS
Näited garantiis mitte sisalduvatest esemetest, mis kuuluvad tavapärase hoolduse hulka:

 • jahutusvedeliku filtrid
 • ajamirihmad
 • määrdeained ja määrded
 • õlifiltrid
 • pirnid (ksenoon- ja LED-lampidel on 1-aastane garantii)
 • jahutusvedelikud
 • kütusefiltrid
 • klaasipuhasti labad
 • õhufiltrid
 • kaitsme
 • kütteseadmete filtrid
 • hõõrdkatted, piduriklotsid
 • pinge regulaatorid

Näited garantiis mitte sisalduvatest seadistustest, mis kuuluvad tavapärase hoolduse hulka: 

 • klapivahede korrigeerimised, pihustite ja kütusepumpade hooldus ja seadistamine;
 • seadistused suruõhusüsteemis, nt haagise juhtimise klapp, koormustundlik klapp jne;
 • telgede ja rataste kokkujooksu seadistamine;
 • voolikute, torude ja poltide pingutamine.

KULUMINE
Garantii ei kata kahjustusi, mis tulenevad osade tavapärasest kulumisest. Näited osadest, mis võivad kuluda ja millele kehtib üheaastane garantii:

 • akud
 • piduritrumlid ja -kettad
 • puksid
 • sidurikettad
 • väljalaskesüsteem
 • veotiisel ja haakeseadmed
 • istmed
 • klaas
 • porikatted
 • seisusoojendus (st hõõgküünal ja põlemiskamber)
 • vedrusilmad 
 • amortisaatorid ja kummist osad
 • juhtvarras ja otsad
 • haagise ühendused
 • polsterdus

JÕUSTUMISKUUPÄEV
Käesolevad garantiitingimused kehtivad Volvo varuosadele, mis on müüdud ja paigaldatud pärast 01.veebruar 2013 

INFO/JUHISTE/JUHENDITE NÕUDMINE
Klient ei saa garantiitingimustes garantii kehtimiseks ette nähtud nõuete täitmata jätmise korral seda vabandada Info/juhiste/juhendite puudumisega. Klient peab Info/juhiste/juhendite puudumisel neid Volvo Estonia OÜ-lt nõudma, kes need väljastab enda poolt kehtestatud korras ja tingimustel.