Volvo kuldleping

Volvo kuldleping hõlmab veoki kõiki hooldus- ja remonditöid kogu lepinguperioodi jooksul.

Tavapakett sisaldab:

  • Auto funktsioonide kontrollimist, šassii ja kabiini määrimist, mootori õli ja filtrite vahetust jne.
  • Kõik ülevaatused toimuvad kohaldatavatele eeskirjadele vastavalt.
  • Sõidumeeriku kalibreerimine.
  • Veoki kõik remonditööd, sealhulgas aku remont ja asendamine.
  • Volvo kasutuskindlustus
  • Kõik vajalikud osad ja materjalid.

Lisavalikud:

  • Veoauto töökotta viimine ja sealt toomine.
  • Remonditööd väljaspool tavatööaega.
  • Abi rahvusvahelistel teedel.
  • Lisavarustuse hooldus.

Volvo kuldlepingu sisu üksikasjalik kirjeldus on saadaval müügiesindajalt.