Tõstab juhi tööviljakuse tipptasemele

Tõstab juhi tööviljakuse tipptasemele

Kas olete oma lubatud sõiduaja maksimaalselt ära kasutanud? Kasutades paketti „Juhi sõidu- ja puhkeaeg“, on õige vastus teie ees. Te näete otse, milline juht on uue tööülesande jaoks sobivaim, milline aga peaks puhkama või tööpäeva lõpetama. Nii saab hoida tööviljakuse tipptasemel ja suurendada sama mahu juures oma kasumit.

Juhi tööaja planeerimine lihtsustub

Juhi tööaja planeerimine lihtsustub

Planeerimisele ja administreerimisele kulub vähem aega. Et vedusid efektiivsemalt planeerida, annab Dynafleet teile hetkega teada, kui palju aega iga juht lähtuvalt töö- ja puhkeaja eeskirjadest saab kulutada uutele tööülesannetele. Sõidu-, puhke- ja mahalaadimisaegade andmed ulatuvad ajaliselt 30 päeva tagasi, mis on vajalik arvete koostamiseks ja juhtide töötasu arvestamiseks.

Sõidumeeriku andmete kaugjuhitav allalaadimine

Sõidumeeriku andmete kaugjuhitav allalaadimine

Digitaalne sõidumeerik võimaldab kontoris kaugjuhtimise teel kiiresti ja lihtsalt alla laadida andmeid juhi tegevuse kohta. Rakendus võimaldab teil saada täpselt uuendatud andmeid igal ajal – sõltumata sellest, kus veok ja juht hetkel asuvad. Nii teeb varem käsitsi 20 minutit nõudnud allalaadimise nüüd ära Dynafleet.


Treenib seaduskuulekaks

Treenib seaduskuulekaks

Pakett „Juhi sõidu- ja puhkeaeg“ võimaldab teil kursis olla kogu juhi tegevusega. Sõidu- ja puhkeaja eeskirjadele vastavuse tagamiseks näidatakse järgmine vajalik puhkepaus jms ära kaardil ja juhi tegevuse aruandes. Juhi lubatud sõiduaja täitumise lähenemisel väljastab süsteem hoiatusmärguande nii ettevõtte kontoris kui ka veoki kabiinis.

Pakett „Juhi sõidu- ja puhkeaeg“:
  • Sõidumeeriku andmed laaditakse veokist Dynafleeti automaatselt veebi vahendusel
  • Kõiki sõidumeeriku faile säilitatakse Dynafleeti veebikeskkonnas, et saaksite neid soovitud ajal alla laadida.
  • Juhi lubatud sõiduaja täitumise lähenemisel annab süsteem hoiatusmärguande
  • Annab lähteandmed arvete koostamiseks ja juhtide töötasude arvestamiseks
  • Vähendab ebastabiilsust sõidu- ja puhkeaja nõuete täitmisel
  • Vähendab administratiivtöö mahtu kontoris