Volvo FE maanteel

Kapitalirent


Kapitalirent on nutikas valik siis, kui soovite saada tootemargi uut veokit kindlaksmääratud kuutasuga, säilitades samal ajal krediidilimiidid muude investeeringute jaoks.


Volvo FE ja FL

Täielik kontroll ja säilitatud krediidilimiidid

Kapitalirent annab teile täieliku juurdepääsu veokile ja kontrolli selle üle, kuid Volvo Trucks jääb veoki omanikuks lepingu kogu kehtivusaja jooksul. See lihtsustab eelarve koostamist ja parandab rahavoogu. See säilitab ka krediidilimiidid muude finantseeringute jaoks, mis on kasulik siis, kui soovite oma äritegevuses veel kuhugi mujale investeerida. Leping koostatakse kooskõlas teie kulude ja tuludega. Lepingu kehtivusaja lõppemisel on veoki eest täielikult makstud ja omand läheb teile üle.

Volvo FE läbi akna

Mõned finantsalased faktid ja nõuanded

Finantsiliselt on veok raamatupidamisbilansis vara ja selle väärtust hakatakse plaanipäraselt vähendama. Liisingumaksed kirjendatakse intressikuludena. Teie vastutate remondi, hoolduse ja kindlustuse eest. See tähendab, et kui hoolitsete veoki eest hästi, on omandiga seotud kulud väiksemad ja kasutuskindlus ja tootlikkus suuremad ning te saate veoki edasi müüa kõrgema hinnaga.

Kapitalirendi põhiomadused

  • Veok liisitakse kindlaks perioodiks
  • Omand läheb üle pärast viimast liisingumakset
  • Lihtsam eelarve koostamine
  • Kooskõlas kulude ja tuludega
  • Säilitatud krediidilimiidid
Kapitalirent

Milline finantslahendus sobib teile kõige paremini?

Kui soovite saada finantsalast nõu, siis võtke palun ühendust oma kohaliku Volvo Trucksi esindusega