Kütusesäästureþiim

Tarkvarafunktsioon, mis aitab juhil ökonoomsemalt sõita. Näidik kabiinis näitab keskmist kütusekulu, kütuse hetkekulu ja plaanilist kütusekulu. Näit on numbrilisel või graafilisel kujul. Kasulik tööriist, mis võimaldab kärpida kütusekulu juhtimisstiili muutmise teel.