Käivitustõkesti

Volvo käivitustõkesti töötab käiviti blokeeringuna, kuna süütevõti peab mootori käivitusahelaga sidet turvakoodiga elektronsignaalide ning juhuslike nihkekoodide abil. Ilma õige võtmeta mootor lihtsalt ei käivitu.