Volvo FMX Ohutus Sissejuhatus 1

Ei mingeid kompromisse ohutusküsimustes

"Ohutus on ja peab alati olema igasuguse konstruktsiooni üldpõhimõtteks," ütlesid Volvo rajajad juba aastakümneid tagasi. Oleme seda motot järginud kogu aeg ja Volvo FMX pole mingiks erandiks.

Kõik meie kabiinid vastavad kehtivatele ohutusstandarditele, sealhulgas Rootsi kabiiniohutusnõuetele, mis on rangeimad maailmas. Veokijuhi keskkond on nii kabiinis kui väljaspool kabiini kujundatud selliseks, et juht saab teha oma tööd ohutult, ilma enda või teiste turvalisust ohtu seadmata.

Konstrueeritud vastupidavuse tagamiseks
Ohutus ja kvaliteet käivad sageli käsikäes. Kui olulised detailid kuluvad läbi, võivad sellel olla tõsised tagajärjed. Seetõttu on veoki kõik komponendid konstrueeritud vastu pidama rasketes kasutustingimustes ja suurtel koormustel pika kasutusperioodi jooksul. Üheks positiivseks kõrvaltoimeks on märgatavalt väiksem rikete ja planeerimata seisakute oht.