Kütusekulu

Kütusekulu

Suunamine kütuse säästlikumale tarbimisele
Kütusekulu vähendamine on tähtis faktor, kui päevakorda kerkib ettevõttesisene kokkuhoid. Veelgi enam kehtib see keskkonnakaitse temaatikas. Meie Volvos usume puhtama tehnoloogia kasulikkusesse. See on missioon, millesse me suhtume tõsiselt. Ainult üks näide: võrreldes veokiga, mis teostas vastavaid kaugvedusid aastal 1980, on kütusekulu diiselmootorite kasutamisel vähenenud umbes 30%.

Siiski oleneb kaubaauto kütusekulu peale sõiduki ja mootori konstruktsiooni ka arvukatest muudest teguritest, näiteks koormustegurist, juhist, varustusest ja ilmast.

Juht ja omanik
Samal ajal, kui õhu- ja veeretakistus, aga ka jõuülekande eripära mõjutavad Teie kütusetarvet, on koormustegur ikkagi teguriks, mis tekitab suurima lahknevuse tonn-kilomeetri kohta. Transpordiettevõtte jaoks on marsruudi planeerimine ja koormustegur kütusekulu vähendamise seisukohast kõige olulisemad.
 
Tehnilisd andmed ja seadmestik
Autorongi mass ja teetingimused määravad kindlaks antud äriülesande täitmiseks kõige sobivama mudeli. Teiseks teguriks on see, et võimsamad mootorid ja autorongi suurem mass suurendavad kütusetarvet. Kuid tonn-kilomeetri kohta arvutuste järgi on suurema kaaluga autorongi kütusekulu väiksem. Ka erinev seadmestik ja konstruktsioon mõjutavad õhutakistust ja järelikult ka kütusekulu. Tehes kohe alguses õige valiku, on võimalik vähendada kütusekulu enam kui 10%.

Täiendavaid fakte kütusekulust:

  • Pidev üles- ja allamäge sõitmine ning paljude peatustega linnasõit võib suurendada kütusekulu rohkem kui 50%.
  • Tuulise ilmaga sõitmisel tõuseb kütusekulu 18%, kui tuule kiirus suureneb 10 m/s võrra.
  • Kui teekate on vihmane või lumine, suureneb veeretakistus ja kütusekulu võib suureneda 10-20%.
  • Kiiruse vähendamine kiiruselt 90 km/h kiirusele 80 km/h vähendab kütusetarvet 6%.
  • Üks lisapeatus iga 10 km kohta suurendab kütusekulu umbes 35%. 10 peatumist ja kiirendust 10 km kohta suurendab kütusekulu 130%
  • Kütusekulu võib suureneda kuni 10% juhul, kui veokit ei hooldata regulaarselt ja/või kui veokil kasutatakse ebakvaliteetseid detaile.