Maailma ohutuim Volvo
Maailma ohutuim Volvo

Volvo kõigi aegade kõige tugevamal kabiinil kuulub avariiluuk standardvarustusse. Maailma kõige karmimate kokkupõrkekatsete tulemuste järgi on juhtidel suur tõenäosus jääda ellu kokkupõrkel paigalseisva objektiga isegi kiirusel 80 km/h.

Uuele Volvo FH seeriale on tehtud üle 1000 kokkupõrkekatse arvutiga matkemodelleerimise teel ja 20 tegelikku katset. See on tavapärasest katsetuste hulgast tunduvalt rohkem. Vaatamata tõsiasjale, et sellist testi enam vaja ei ole, katsetab Volvo jätkuvalt oma veokite vastavust Rootsi standardile, mis rahvusvaheliselt on tuntud kui „Rootsi kokkupõrkekatse” ja „maailma kõige karmim kokkupõrkekatse”.

Tänu matkemodelleerimistele ja testidele on ehitatud selline kabiini konstruktsioon, mis annab juhile maksimaalse kaitse. Kabiini on muudetud avaramaks ja tugevamaks.


Tõeline ohutus

Kokkupõrkekatsed kinnitavad uue kabiini konstruktsiooni eeliseid. Mannekeen jääb „ellu” isegi kõige karmimas katses, kiirusel 50 km/h toimuvas kokkupõrkes veokikujulise liikumatu barjääriga. Tegelikus elus on see võrreldav otsasõiduga paigalseisvale veokile kiirusel 80 km/h. Eeldatakse, et juht jääb sellises avariis ka tegelikult ellu.

„Ei olnud varianti ehitada kabiin ilma varuväljapääsuta.”

„Uue FH juures oli meil võimalus disainida kabiin otsast lõpuni, ilma piiranguteta. Kasutasime selle võimaluse täielikult ära, et ehitada oma kõigi aegade turvalisim veok,” ütleb Matti Koponen Volvo kabiiniehituse osakonnast. Volvole omaselt tehakse katsetused komplektse kabiini sisustuse ja täidetud panipaikadega.

„Ei tohi olla mingit võimalust, et juht saab õnnetuses viga millegi tõttu, mis asub kabiinis sees. Isegi kohvimasin peab oma kohale jääma,” räägib Volvo kabiiniehituse osakonna kokkupõrkespetsialist Ulf Torgilsman.

Maailma esimene standardvarustusesse kuuluv avariiluuk

Paljud avariid veokitega lõpevad veoki ümberpaiskumisega. Külili lamava veoki uksest väljapääsemine võib osutuda äärmiselt keeruliseks. Ja esiklaasi väljasurumine ei ole enam võimalik, sest see on nüüd paika liimitud. Lahenduseks on avariiluuk.

„Kui esiklaas paika liimiti, tuli lihtsalt luua teine võimalus, kuidas juht välja pääseks. See oli absoluutne nõue,” ütleb kokkupõrkespetsialist Ulf Torgilsman.


Päevasel ajal katuseaken ja hädaolukorras avariiluuk.
Maailma esimene standardvarustusesse kuuluv avariiluuk

Väga suur katuseluuk

Sellepärast on igal Volvo FH-l nüüd katuseaken, mis toimib ka avariiluugina. Selle mõõtmed on 50x70 cm ja nii saavad hõlpsasti välja ronida ka eriti suurt kasvu juhid.

Peale selle vastab katuseluuk kergestisüttivaid kaupu (bensiin jms) vedavate veokite varuväljapääsudele kehtestatud nõuetele. Katuseakna kaudu kabiini jõudev rohke valgus pakub lisamugavust. See suurendab juhi heaolu ja vähendab vajadust elektrivalgustuse järele.

„Ka mugav sõidukeskkond on ohutuse seisukohalt oluline. See aitab juhil jääda erksaks. Niisiis võib öelda, et varuväljapääsu olemasolu aitab tegelikult vähendada võimalust, et seda hädaolukorras vaja läheb,” ütleb Matti Koponen Volvo kabiiniehituse osakonnast. See sobib hästi Volvo eesmärgiga konstrueerida ohutuid veokeid.

7
Ohutus