„Nagu oleks pardal virtuaalne tehnik.”

Uus Volvo FH võimaldab kasutuskindlust suurendada rohkem kui kunagi varem. Pardatehnoloogia võimaldab töökojal kontrollida veoki olulisi osi selle teel olles. See tähendab, et hooldust saab planeerida vastavalt tegelikule vajadusele.

Selle murrangulise uuenduse on muutnud võimalikuks Telematics Gateway, Volvo FH sideseade, mis hoiab veokit, juhti ja ettevõtjat erinevates olukordades sammu võrra eespool. Tegelikul vajadusel põhinevaks hoolduseks saadab seade töökojale aruande, nii et tehnik näeb oluliste komponentide (nt piduriklotsid, sidur, aku ja õhukuivati) seisundit.

„Kui need on oodatust paremas olukorras, saab töökoda hooldusplaani muuta ja tagada veokile hoolduse alles siis, kui seda on tegelikult vaja,” räägib Volvo Trucksis hoolduse eest vastutav Christian Gustavsson.
 


Volvo Kuldleping

Kuldne teenindus

Volvo Kuldleping lubab klientidel hooldusplaani unustada ja lasta töökojal selle eest hoolitseda. Tehnik jälgib veoki läbisõitu ja osade kulumise kiirust ning muudab sellele vastavalt hooldusplaani, kutsudes veoki hooldusesse just vajalikul hetkel.

„Et kulumist on võimalik eemalt jälgida, ei tule töökoda liiga tihti külastada ja hooldus saab tehtud enne, kui on liiga hilja,” räägib Christian Gustavsson.


Veokikohane hooldus

Et veokis on väga palju hooldust vajavaid osi, mõjutab selline tegelikul vajadusel põhinev lähenemine oluliselt kasutuskestust ja ettevõtja kasumlikkust. „Veoettevõtja saab veokit tõhusamalt kasutada ja suurendab tonn-kilomeetreid,” ütleb Christian Gustavsson.

Rikke korral võimaldavad veokisse paigaldatud sideseade ja VAS-i hädaabitelefoni nupp Volvol saata õigeid tehnilisi vahendeid veoki parandamiseks. „Ei ole mingit mõtet seda eitada – rikkeid ei saa täielikult ära hoida. Aga nende ilmnemisel saame muuta abi saamise lihtsamaks,” räägib Christian Gustavsson.

Vajutage abi saamiseks nuppu

Nupu vajutamisel helistatakse automaatselt kõnekeskusesse ja saadetakse sinna veoki andmed (määratud riikides). Operaator näeb veoki asukohta ja selle diagnostilisi rikkekoode. Juht peab ainult juhtunut kinnitama.

„See annab meile kohe olukorrast parema ülevaate ja võimaldab meil veokile vajaliku abi välja saata. See tagab teile meelerahu, et abi on teel,” võtab Christian Gustavsson jutu kokku. „Nagu oleks pardal virtuaalne tehnik.”

10
Kasutuskindlus