Tietosuojaa ja lakiasioita koskeva ilmoitus

Tietosuojaa koskeva ilmoitus
AB Volvo (publ) ja Volvo Group kiittävät tuotteitamme kohtaan osoittamastasi mielenkiinnosta ja käynnistäsi sivustossa http://www.volvotrucks.fi/.

Tämä on yleinen Volvo Group -sivuston tietosuojaa ja lakiasioita koskeva ilmoitus. Muiden Volvo Group -yhtiöiden sivustoilla tai muilla, tiettyä aihetta käsittelevillä Volvo Group -sivustoilla saattaa kuitenkin olla tietosuojaa koskevia lisätietoja.

Henkilötiedot
Sivuston volvo.com hallinnasta vastaa AB Volvo (publ) tai asianmukainen Volvo Group -yhtiö omien osiensa osalta.

Mitään henkilötietoja ei käsitellä, ellet kirjoita niitä itse tai ellei sinulle ilmoiteta tällaisten tietojen käsittelyn tarpeesta.

Sivustossa saattaa olla linkkejä muihin kuin Volvo Groupin sivustoihin. Volvo Group ei ole vastuussa tällaisten sivustojen tietosuojakäytännöistä.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä AB Volvoon (publ) tai asianmukaiseen Volvo Group -yhtiöön. AB Volvon (publ) yhteystiedot ovat tämän sivun lopussa. Jos henkilötiedoissasi on virheitä, sinulla on oikeus korjauttaa ne. Sinulla on myös oikeus (kerran vuodessa maksutta, kirjallisesti henkilökohtaisesti allekirjoitetulla pyynnöllä) pyytää tietoja meiltä muun muassa siitä, mitä sinuun liittyviä tietoja käsittelemme ja miksi.


Evästeet
Kun tarkastelet tätä sivustoa, saatamme tallentaa joitakin tietoja tietokoneeseesi "evästeenä".  Evästeet, joilla myönnetään sivuston käyttäjille oikeus tiettyihin toimintoihin, ovat käytössä monissa sivustoissa.  Evästeeseen tallennetuilla tiedoilla voidaan myös seurata käyttäjän toimia sivustossa.

Evästeitä on kahdenlaisia: toinen tallentaa tietokoneeseen pitkäksi aikaa tiedoston, jolla määritetään, onko sivuston ja tietokoneen välille muodostettu yhteyttä.  Toista kutsutaan "istuntoevästeeksi", joka tallennetaan tilapäisesti tietokoneen muistiin, kun sivustossa käydään.  Istuntoevästeitä ei tallenneta selaimeen pitkäksi aikaa, vaan ne poistetaan, kun suljet selaimen.

Volvo Group käyttää evästeitä kävijätilastojen keräämiseen ja sivustojen selaamisen yhteydessä ilmenevien käyttäjän mieltymyksiä koskevien tietojen tallentamiseen.  Pyrimme tällä tavalla tarkentamaan kävijöille tarjottavaa kohdesisältöä.

Ellei toisin ole erikseen muualla mainittu, Volvo Group ei milloinkaan käytä evästeitä henkilötietojen keräämiseen.

Jos et hyväksy Volvo Groupin evästekäyttöä sivustollamme, voit määrittää selaimesi hylkäämään evästeet muokkaamalla selainasetuksia. Tämä kuitenkin aiheuttaa sen, että kaikki sivustomme toiminnot eivät toimi tarkoituksenmukaisella tavalla.

 Lakiasioita koskeva ilmoitus

Tekijänoikeuksia koskeva ilmoitus

Sivuston sisällön tekijänoikeudet omistaa AB Volvo (publ) (tai sen tytäryhtiöt ja/tai lisensoijat, jos niin on erikseen ilmoitettu), SE-405 08 Göteborg, Ruotsi. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sivustossa olevia tietoja, mukaan lukien rajoituksetta teksti, kuvat ja ääni, ei saa kopioida, siirtää eikä tallentaa ilman AB Volvon (publ) erikseen myöntämää kirjallista lupaa lukuun ottamatta kokonaan yksityiseen käyttöön tarkoitettuja tietoja tai muita erikseen ilmoitettuja tietoja. Sivuston sisällön muokkaaminen on ehdottomasti kielletty.

Joissakin sivuston osissa on kuvia, jotka on suojattu niiden toimittajien tekijänoikeuksilla.

Tavaramerkit

Ellei sivustossa ei muutoin ilmoitettu, kaikki näkyvissä olevat merkit, yrityslogot ja tunnukset, kuten alla oleva symboli, ovat Volvo Trademark Holding AB:n ja/tai AB Volvon (publ) (tai sen tytäryhtiöiden) tavaramerkkioikeuksien alaisia. 

 

 

Volvo

 

Ei takuuta
TÄSSÄ SIVUSTOSSA OLEVAT TIEDOT TOIMITETAAN "SELLAISENAAN". VOLVO GROUP EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MILLEKÄÄN OSAPUOLELLE MISTÄÄN TÄMÄN SIVUSTON TAI MUIDEN LINKITETTYJEN SIVUSTOJEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI MUISTA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA MENETETYT VOITOT, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, OHJELMIEN TAI MUIDEN TIETOJENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TIETOJEN MENETTÄMINEN JA MUUT MENETYKSET, VAIKKA VOLVO GROUPILLE OLISI ERIKSEEN ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA..

Volvo Group ei anna mitään takuita millekään muille sivustoille, joita tämän sivuston kautta voidaan käyttää. Tällaiset takuut esitetään vain käyttömukavuuden vuoksi, eivätkä ne tarkoita, että Volvo Group hyväksyy vastuun tällaisten sivustojen sisällöstä tai käytöstä. Sinun vastuullasi on lisäksi varautua käyttötilanteeseen ja varmistaa, ettei missään käyttöön valitsemassasi sisällössä ole viruksia, matoja, troijalaisia eikä muuta haitallista materiaalia.

Tässä sivustossa olevissa tiedoissa saattaa olla teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä.

Tässä sivustossa olevia tietoja voidaan muuttaa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta tai velvoitetta.

Sivustossa julkaistuissa tiedoissa saattaa olla viittauksia tai ristiviittauksia sellaisiin Volvo Groupin tuotteisiin ja palveluihin, joita ei ole vielä julkaistu tai saatavilla maassasi. Tällaisten tietojen täsmällisyyttä ei voida taata etenkään siksi, koska näitä tietoja voidaan muuttaa, niillä saattaa olla erityisvaatimuksia tai niiden saatavuus voi vaihdella. Tällaiset viittaukset eivät tarkoita, että Volvo Group aikoo julkaista tällaisia tuotteita tai palveluja maassasi. Saat mahdollisesti tilattavissa olevien tuotteiden ja palvelujen kattavat tiedot paikalliselta jälleenmyyjältä.

Kommentit, kysymykset ja ehdotukset
Huomaa, että mitään tietoja, pyytämättä tehtyjä ehdotuksia, ideoita ja muita esityksiä ei käsitellä luottamuksellisesti, eikä niiden katsota olevan kenenkään omaisuutta. Kun lähetät tietoja tai materiaalia, myönnät AB Volvolle (publ) ja Volvo Groupille rajoittamattomat, peruuttamattomat oikeudet käyttää, kopioida, näyttää, esittää, muokata, siirtää ja jakaa kyseistä materiaalia tai kyseisiä tietoja ja hyväksyt myös, että AB Volvo (publ) ja Volvo Group voivat käyttää mitä tahansa lähettämiäsi ideoita, käsitteitä, tietotaitoa tai tekniikoita vapaasti mihin tahansa tarkoitukseen.

Sivustosta saatavilla olevat ohjelmistot
Kaikkien tästä sivustosta ladattavissa olevien ohjelmistojen ("ohjelmisto") tekijänoikeudet omistaa AB Volvo (publ) (tai jokin sen tytäryhtiöistä) ja/tai sen toimittajat.

Ohjelmiston käyttöä valvotaan mahdollisen käyttöoikeussopimuksen ehtojen mukaisesti. Sopimus toimitetaan ohjelmiston mukana tai se sisältyy ohjelmistoon ("käyttöoikeussopimus"). Ellei käyttöoikeussopimuksessa ole muutoin ilmoitettu, ohjelmisto on ainoastaan loppukäyttäjien ladattavissa. Jos ohjelmistoa kopioidaan tai jaetaan käyttöoikeussopimuksen ehtojen vastaisesti, seurauksena saattaa olla siviili- ja rikosoikeudellisia rangaistuksia.

EDELLÄ OLEVAA RAJOITTAMATTA OHJELMISTON KOPIOINTI TOISEEN PALVELIMEEN TAI SIJAINTIIN JATKOKOPIOINTIA TAI JAKELUA VARTEN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY.
MAHDOLLINEN OHJELMISTOTAKUU MYÖNNETÄÄN VAIN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOJEN MUKAISESTI. VOLVO GROUP IRTISANOUTUU TÄTEN KAIKISTA OHJELMISTOA KOSKEVISTA TAKUISTA JA EHDOISTA MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI OLETETUT TAKUUT JA EHDOT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, ELLEI KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA OLE NÄITÄ ERIKSEEN MYÖNNETTY.

Yhteydenotto
Jos sinulla on kysyttävää yllä olevaan liittyen, voit ottaa yhteyttä AB Volvoon (publ) Volvo Groupin päätoimiston yhteystietosivun kautta.

 

Marraskuu 2012