Vaihtoehtoiset polttoaineet

Mistään yksittäisestä energianlähteestä ei ole öljyn korvaajaksi. Kehitys kulkeekin kohti useita erilaisia vaihtoehtoisia polttoaineita ja voimansiirtojärjestelmiä, jotka palvelevat kukin eri tarkoitusta.

Volvo osallistuu tähän kehitystyöhön aktiivisesti ja keskittää resursseja pääasiassa vaihtoehtoihin, jotka täyttävät kaikkein tiukimmat standardit niin hyvän polttoainetalouden kuin pienten ympäristövaikutustenkin osalta, ja joissa huomioidaan kaikki osa-alueet raaka-aineiden louhinnasta kulutukseen saakka.
 
Tätä kutsutaan koko elinkaaren kattavaksi malliksi (well-to-wheel).
Tulevaisuuden polttoaineet
Volvo Trucks on ensimmäinen kuorma-autovalmistaja, joka on onnistuneesti toteuttanut kattavat asiakaslähtöiset kenttätestit bio-DME-polttoaineelle. 

Volvo Trucks on myös ensimmäinen valmistaja, jonka valikoimissa on metaanikaasulla toimiva dieselmoottori, joka käyttää pienen määrän dieselpolttoainetta vain käynnistykseen. MethaneDiesel Euro 5 myytiin valikoiduilla markkinoilla vuoden 2013 loppuun saakka ja Euro 6 -versiota kehitetään parhaillaan. Se on suunniteltu julkaistavan vuoden 2015 lopussa.