Kuorma-autojen päästöt

Tienkäyttäjien tuottamista päästöistä puhuttaessa huomio kiinnittyy neljään pakokaasusta löytyvään aineeseen, joilla on haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia: typpioksidit, hiukkaspäästöt, hiilivety ja hiilimonoksidi. Näiden aineiden päästöjä säännellään ankarasti useimmissa maissa, ja ajoneuvokohtaisia sallittuja päästömääriä pienennetään jatkuvasti.

Raskaissa dieselajoneuvoissa painopiste on typpioksideissa ja hiukkaspäästöissä.

Seuraava tärkeä askel päästöjen pienentämisessä on vuonna 2013 voimaan tuleva Euro 6 -standardi, jossa hiukkaspäästöjä pienennetään 50 prosenttia ja typpioksidipäästöjä 80 prosenttia Euro 5 -standardiin verrattuna.