Kuorma-autojen päästöt

Tienkäyttäjien tuottamista päästöistä puhuttaessa huomio kiinnittyy neljään pakokaasusta löytyvään aineeseen, joilla on haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia: typpioksidit, hiukkaspäästöt, hiilivety ja hiilimonoksidi. Näiden aineiden päästöjä säännellään ankarasti useimmissa maissa, ja ajoneuvokohtaisia sallittuja päästömääriä pienennetään jatkuvasti.

Raskaissa dieselajoneuvoissa painopiste on typpioksideissa ja hiukkaspäästöissä.

Mikä on Euro 6?

Euro 6 -päästörajoitukset kohdistuvat aiempaan standardiin verrattuna pääasiassa kahtaalle: typpioksideihin (NOX) ja pienhiukkasiin (PM).

Rajoitukset ovat erittäin tiukat:

•NOX-rajoitukset ovat 80 % aiempaa tiukemmat – uusi rajoitus 0,40 g/kWh (vakiosykli)
•NOX -rajoitukset ovat 77 % aiempaa tiukemmat – uusi rajoitus 0,46 g/kWh (muuttuvatilainen sykli)
•Pienhiukkasrajoitukset ovat 50 % aiempaa tiukemmat – uusi rajoitus 0,01 g/kWh
Jälkimmäinen on käytännössä vieläkin tiukempi, koska uusi rajoitus määrittelee paitsi painon myös pienhiukkasten määrän. Tähän tarkoitukseen tarvitaan dieselhiukkassuodatin (DPF), joka kykenee suodattamaan kaikkein pienimmätkin hiukkaset.

Euro 6 -standardin noudattaminen on pakollista kaikissa uusissa raskaissa kuorma-autoissa 1.1.2014 alkaen.