I-See säästää polttoainetta

I-See sisältää polttoainetaloutta edistävän tietokannan

Julkistuksena jälkeen I-See on kehittynyt aivan uudelle tasolle polttoaineen säästämisen apuvälineenä. Se optimoi polttoainetehokkuuden entiseen tapaan tallennettujen pinnanvaihtelutietojen perusteella, mutta nykyään arvokkaat tiedot tallennetaan omaan pilvipalveluun ja noudetaan sieltä tarvittaessa. Pian I-See -tietokanta sisältääkin tiestä kaikki tiedot, joita kuorma-autossa voidaan tarvita, koska kaikki I-See -ajoneuvot käyttävät samaa tietokantaa ja auttavat myös kehittämään sitä.

Jopa 5 prosentin säästöt

LOIVIIN RINTEISIIN JA JYRKKIIN MÄKIIN
I-See säätelee kuorma-auton nopeutta ja vaihteita polttoaineenkulutuksen kannalta optimaalisella tavalla tien pinnanvaihteluja koskevien tietojen perusteella. Näin kuorma-auton liike-energia saadaan hyödynnettyä tavalla, joka tuottaa jopa viiden prosentin polttoainesäästöt. I-See auttaa säästämän polttoainetta kaikenlaisilla teillä, mutta suurimmat säästöt saadaan loivissa rinteissä. Tyypillisessä mäessä I-See toimii kuusivaiheisesti:

Ensin se alkaa kerätä nopeutta niin, että mäkeä saadaan ajettua mahdollisimman pitkä matka suurimmalla vaihteella. Mäen lakea lähestyttäessä alemmalle vaihteelle vaihtamista pyritään välttämään – mäen harjanteen yli ajetaan kuorma-auton liike-energialla. Kun harjanne on saavutettu, nopeus päästetään laskemaan hieman alamäkeä ennakoiden. Sitten vaihde vaihdetaan vapaalle ja kuorma-auton annetaan rullata alamäkeen. Nopeutta pyritään säätelemään moottorijarrulla. Mäen juurta lähestyttäessä kuorma-auto päästetään jälleen vapaalle, jotta nopeutta ehtii kertyä seuraavaa nousua varten.

TIETOKANTA
Jotta ajoneuvon reitillä olevat mäet voidaan ennakoida, I-See lataa tiedot edessä olevan reitin pinnanvaihteluista GPRS-/3G-yhteyden avulla. Jos kuorma-autolla ajetaan mäestä, jota ei vielä löydy tietokannasta, tarvittavat pinnanvaihtelutiedot tallennetaan työmuistiin. Sitten tiedot ladataan automaattisesti I-See-tietokantaan, jossa ne ovat kaikkien I-See-käyttäjien saatavilla. Näin kaikki palvelua käyttävät kuorma-autot auttavat toisiaan saavuttamaan polttoainesäästöjä jo ensimmäisillä reittien ajokerroilla.

Jokainen tippa merkitsee

3 500 ENITEN VAIKUTTAVAA MÄKEÄ TYÖMUISTISSA
I-See auttaa säästämään polttoainetta, vaikka sen SIM-kortti ei olisi toiminnassa, koska I-See tallentaa mäkien tietoja myös työmuistiin. Työmuistiin mahtuu 3 500 eniten ajetun ja polttoainetalouteen eniten vaikuttavan mäen tiedot, joten valtaosa säännöllisiä reittejä ajavista kuorma-autoista pystyy säästämään polttoainetta heti vakioreitin ensimmäisen ajokerran jälkeen.

TEKNIIKAN VOIMALLA
I-See optimoi polttoainetehokkuuden hyödyntämällä samanaikaisesti sekä I-Shift -vaihteiston että moottorin ominaisuuksia. Pinnanvaihtelutiedot välitetään kuorma-autosta tietokantaan ja päin vastoin kuorma-auton tietoliikenneyksikön (TGW) avulla. Volvo Trucksille I-See -toiminnon kehittänyt Anders Eriksson selittää: "Koska järjestelmässä on valmiiksi tiedot aiemmin ajetun tien pinnanvaihteluista, se osaa säädellä moottorin ja I-Shift -vaihteiston toimintaa niin, että liike-energiaa hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. I-See jäljittelee näin taitavan kuljettajan ajotapaa. Parhaimmatkaan kuljettajat eivät kuitenkaan pystyisi näin tasaiseen suoritukseen tunnista toiseen."

TIETOKANNAN KÄYTTÖÖNOTTO
I-See on saatavana Euro 5- ja Euro 6 -voimansiirtolinjoihin, ja kaikki I-See -toiminnolla tilatut ajoneuvot saavat I-See -tietokannan laajennetut toiminnot käyttöönsä. Volvon asiakkaille on siis pian luvassa merkittäviä polttoainesäästöjä. Tai kuten Anders Eriksson asian ilmaisee: "Päätiet tulevat kartoitetuksi nopeasti, kun I-See -järjestelmällä varustetut kuorma-autot ovat liikkeellä. Polttoainetta on mahdollista säästää siis heti jokaisessa kuorma-autossa, joka on varustettu I-See -järjestelmällä."