Liiketoimintaa kehittävät ratkaisut

Liiketoimintaa kehittävät ratkaisut

Dynafleet on kehitetty antamaan oikeita ja ajantasaisia tietoja aina silloin, kun haluat niitä. Tämän ansiosta järjestelmä auttaa ratkaisemaan useita ongelmia, kuten seuraavassa on kuvattu.


Polttoainekustannukset hallinnassa

Polttoainekustannukset hallinnassa: Polttoainetaloudellisuusraporteista saat kaikki tarvittavat tiedot sekä polttoainekulutuksen nykytilanteesta että sen kehittymisestä. Näiden tietojen avulla voit tehdä kuljettajien toimintatapojen muuttamiseen tähtääviä aloitteita ja seurata niiden vaikutuksia ajan myötä.
Kuljettajien tuottavuuden parantuminen

Kuljettajien tuottavuuden parantuminen: Järjestelmä kirjaa ja näyttää kaikki kuljettajien toimet. Miten pitkään kuljettaja voi ajaa tauotta? Ehtiikö kuljettaja ottamaan vastaan uuden kuljetustehtävän työvuoronsa aikana? Järjestelmä laskee kaiken tämän ja näyttää vastaukset selkeässä muodossa, jotta saat täyden hyödyn irti kuljettajien työajasta.
Vapaan kapasiteetin selvittäminen

Vapaan kapasiteetin selvittäminen:
Dynafleet voi näyttää luettelon ajoneuvoista, jotka sopivat parhaiten uuteen kuljetustehtävään. Se auttaa tekemään optimaalisen päätöksen vertaamalla erilaisia tekijöitä, kuten maantieteellistä sijaintia, jäljellä olevaa työaikaa ja nopeusrajoituksia.

Ajoneuvojen ja kuljettajien tiedot

Ajoneuvojen ja kuljettajien tiedot:
Ajoneuvojen käyttö näkyy raporteissa tarkasti. Kuinka usein kuljettaja jarruttaa? Tai käyttää kuorma-autoa tyhjäkäynnillä? Kahden samaa kuorma-autoa käyttävän kuljettajan vertailu saattaa tuoda esiin merkittäviä eroja. Dynafleet auttaa korjaamaan kuljettajien pinttyneitä tapoja, mikä vähentää ajoneuvojen kulumista ja parantaa ajotyyliä.

Ajoaikalainsäädännön valvonta

Ajoaikalainsäädännön valvonta:
Ajoaikojen laskenta voi olla erittäin mutkikasta. Dynafleet tekee siitä äärimmäisen yksinkertaista. Kuljetusten tietojärjestelmän avulla voit seurata kaikkia kuljettajien toimia – sekä aiempien ajojen että kulloisenkin työvuoron aikana. Järjestelmä antaa varoituksen sekä konttorilla että kuorma-autossa, jos kuljettajan ajoaika lähestyy sallittua enimmäistyöaikaa.

Toimistotyön vähentäminen

Toimistotyön vähentäminen:
Dynafleet tekee automaattisesti monet sellaiset toimet, jotka tavallisesti on tehtävä manuaalisesti, kuten ajopiirturin tietojen lataamisen ja ajoneuvosta saatujen tietojen analysoinnin. Se helpottaa hallintotyötä ja vapauttaa työntekijöitä muihin tehtäviin.

Ympäristövaikutusten seuranta

Ympäristövaikutusten seuranta:
Ympäristöraporteista voit seurata kalustosi hiilidioksidipäästöjä yksityiskohtaisesti. Tarvittaessa voit lähettää raportteja suoraan asiakkaille automaattisesti. Tämän ominaisuuden ansiosta voit toimia ennakoivasti ympäristöasioissa ja säästää samalla aikaa tietojen analysoinnista.