Ampeerinäyttö

Ohjelma, jonka avulla seurataan ampeerimäärää ja pienennetään jännitehäviöstä johtuvan seisokin mahdollisuutta. Kuljettaja voi seurata sekä virtaa että jännitettä. Tiedot ovat tärkeitä ennen kaikkea talvella ja silloin, kun autossa on useita virtaa kuluttavia lisävarusteita.