Kuorma-autojen päästöt

Kuorma-autojen päästöt

Loistavan tulevaisuuden vuoksi
Kuorma-auton vaikutus ympäristöön syntyy pääasiassa päästöjen kautta. Siksi teemme perinpohjaista tutkimus- ja kehitystyötä, jotta voisimme laskea päästötasoja. Näin olemme ympäristöystävällisen teknologian edelläkävijöitä.

Tehokas päästöjen jälkikäsittely
Dieselmoottoreiden hyötysuhde on erittäin korkea. Palamislämpötila on korkea, ja runsas määrä happea varmistaa, että palaminen jatkuu lähes loppuun saakka. Hiilivedyn ja hiilimonoksidin tasot ovat alhaisemmat kuin bensiinimoottoreiden vastaavat.

Toisaalta dieselmoottorit tuottavat enemmän typpioksideja ja partikkelipäästöjä kuin bensiinimoottorit. Seuraamalla palamista hiilivedyn/hiilimonoksidin ja typpioksidin välistä tasapainoa voi säädellä.

Polttoaineen laatu
Dieselin energiapitoisuus on suurempi kuin petrolin, mutta sen rikin ja hajua aiheuttavien hiilivetyjen pitoisuudet ovat suuremmat. Tällä hetkellä vähän rikkiä sisältävää polttoainetta on saatavana muun muassa Ruotsissa, Suomessa ja Iso-Britanniassa.

Puhdistustekniikat
Päästöjä voidaan vähentää usealla eri tavalla. Suodattimet vähentävät ilmaan pääsevien partikkelihiukkasten määrää, kun taas katalysaattorissa pakokaasupäästöt palavat hallituissa olosuhteissa.
 
Hiukkassuodattimen jälkiasennussarjan ansiosta myös Euro 2- ja Euro 3 -moottoreilla varustetuilla kuorma-autoilla saa ajaa ympäristövyöhykealueilla.
 
Se poistaa pakokaasusta tehokkaasti terveydelle haitalliset aineet, kuten hiilimonoksidin, hiilivedyn ja partikkelipäästöt. Suojattu suodatinjärjestelmä vähentää terveyteen kohdistuvia vaikutuksia 80 - 95 % vähentämättä moottorin tehoa.

Myös muita päästömääräykset täyttäviä teknologioita on tarjolla. EGR-järjestelmää (Exhaust Gas Recirculation) käytetään rinnan SCR-teknologian kanssa joillakin markkina-alueilla.