ESP - Electronic Stability Program

Pysy tiellä

Yleisimpiä kuorma-auto-onnettomuuksia ovat tieltäluisumiset tai ajoneuvon nurinajot. Jotta voisit ehkäistä ja korjata tällaisen tilanteen, olemme kehittäneet ESP-vakausjärjestelmän (Electronic Stability Program).

ESP toimii yhdessä elektronisen jarrujärjestelmän, moottorinohjausjärjestelmän, hidastimen ja perävaunun jarrujärjestelmän kanssa. Se vastustaa voimia, jotka pyrkivät suistamaan kuorma-auton tieltä.

Järjestelmä koostuu kolmesta vetoautossa olevasta anturista, jotka mittaavat kallistuskulmaa, sivuttaiskiihtyvyyttä ja ohjauspyörän asentoa. Keskusyksikkö käsittelee jatkuvasti antureilta tulevia lukemia. Jos lukemat eivät vastaa toisiaan, jarrut aktivoituvat tarvittaessa yksilöllisesti yhdessä tai useammassa pyörässä. Samaan aikaan moottori alentaa nopeutta pienentämällä vääntöä, kunnes tasapaino on jälleen saavutettu.

 

ESP on erittäin tehokas monissa vaaratilanteissa, esimerkiksi:

  • Ajonopeus kaarteissa on liian suuri (esim. kapenevissa kaarteissa, moottoriteiden poistumisrampeissa ja kaupunkiväylillä)
  • Väistettäessä estettä äkillisillä ohjausliikkeillä (esim. ajoneuvoa ohjataan väistöliikkeen jälkeen pientareelta takaisin tielle ja se alkaa heittelehtiä)
  • Lastattu puoliperävaunuyhdistelmä kapeissa kaarteissa liukkaalla tienpinnalla (linkkuveitsi-ilmiö)