Uusi Volvo FH

Mikä menee sisään, tulee myös ulos

Pakokaasussa on neljä ainesosaa, joilla on kielteisiä terveys- ja ympäristövaikutuksia: typpioksidit, pienhiukkaset, hiilivedyt ja hiilimonoksidi. Volvo Trucksin painopiste on typpioksidi- ja hiukkaspäästöjen pienentämisessä. Viimeksi kuluneen 20 vuoden aikana olemme onnistuneet pienentämään typpioksidipäästöjä 75 ja hiukkaspäästöjä 85 prosenttia. Työ on kuitenkin vielä kesken.


Euro 5 -standardien mukainen

Euro 6 -standardien mukainen

Kuorma-autojen päästöstandardeissa määritetään hyväksyttävät raja-arvot EU-jäsenvaltioissa myytävien uusien kuorma-autojen päästöille. Nykyinen standardi, Euro 6, tuli voimaan 1. tammikuuta 2014, ja siinä edellytetään typpioksidi- (NOX) ja hiukkaspäästöjen (PM) merkittävää pienentämistä.

SCR ja AdBlue täyttävät tulevaisuuden tarpeet

SCR ja AdBlue täyttävät tulevaisuuden tarpeet

Volvo on valinnut Selective Catalytic Reduction (SCR) -teknologian Euro 5- ja Euro 6 -päästömääräysten täyttämistä varten. SCR-tekniikassa pakokaasuun ruiskutetaan AdBlue-lisäainetta, ennen kuin pakokaasu kulkee SCR-katalysaattorin läpi. Katalysaattorissa typen oksidit muuttuvat vaarattomaksi typpikaasuksi ja vesihöyryksi. AdBlue-infrastruktuuri on laajenemassa tasaisesti.