Speciális garancia feltételek eredeti Volvo pótalkatrészekre

Speciális garancia feltételek eredeti Volvo pótalkatrészekre

A hivatalos Volvo márkaszervizben beépített, Volvo védjeggyel ellátott eredeti Volvo pótalkatrészek a vásárlás időpontjától kezdődően a VOLVO Truck Corporation által biztosított 12 hónapos garanciával rendelkeznek. A VTC által biztosított garancia lejártával további 12 hónap garanciát biztosít a Volvo Hungária Kft. Magyarország területén. A garanciális felelősség fizikai sérülés esetében az alkatrész hivatalos Volvo márkaszervizben történő javításának, cseréjének és ezekhez kapcsolódó költségek térítésére korlátozódik, meghibásodás esetén pl. a szerviz autó költsége és a szerelők munkaideje (nem túlóra), vontatás a legközelebbi Volvo javítóműhelybe és a Volvo Action Service.

A Volvo nem vállal semmilyen felelősséget (a profit vesztést is beleértve) a vevőnél esetlegesen keletkezett alkatrész károkért illetve hibásan beszerelt alkatrészekekből adódó többlet költségekért. A Volvo elhárit minden garanciát a hiányokra beleértve az eladhatóságot is.

A 12 hónapos VTC garancia fedezi a meghibásodások költségeit Európa szerte, kivéve a következő országokat: Oroszország, Ukrajna, Beloruszia, Kazahsztán Türkmenisztán, Grúzia és Moldávia.  A Volvo Hungária Kft. által nyújtott 12 hónapos garancia a Magyarország területén történt meghibásodásokra érvényes.

A pótalkatrész garancia csak abban az esetben érvényes, ha a vásárlás a végfelhasználó részéről történt.

A hivatalos Volvo szerviz által kibocsátott számla szolgál garanciaként amely bizonyítja a javítás, illetve az alkatrész beszerelésének megtörténtét. Az előírásoknak megfelelően a Volvo pótalkatrészek visszatérítés igényléséhez az ügyfélnek be kell nyújtania a számlát.

Minden járműben esett kár, amit hibás alkatrész okoz, jelen garancia feltételek értelmében kerül megjavításra azzal a kikötéssel, hogy a számla tartalmazza a kibocsátott garanciáról szóló megjegyzést.

Ez a garancia kizár minden felelősség vállalást  minden olyan pótlólagos költség, közvetlen- és közvetett veszteség vagy kár esetében, amelyet fizikai sérülés, anyaghiba vagy szerelői hiba okozott.

A garancia nem fedezi az alkatrészek hibás beállításából, vagy beszereléséből eredő sérüléseket illetve az idő előtti elhasználódást.

Szintén nem alkalmazható garancia olyan esetben, amikor a jármű amelybe beszerelték a vásárolt alkatrészt baleset résztvevője volt, vagy az alkatrészen átalakitást végeztek, illetéktelen bevatkozás vagy módosítás történt rajta.

A Volvo nem vállal garanciát ha az alkatrész sérülése az alább felsorolt okok miatt következik be (különösen anyag és munkavégzés):

 • a jármű baleset résztvevője volt, nem rendeltetésszerűen használták, vagy bármilyen más külső behatás történt rajta.
 • javítás és karbantartási hiánya
 • - a járművet a rendeltetésétől eltérően használták
 • külső tényezők
 • a jármű a Volvo érvényes előírásaival ellenkezően nem volt szervizelve
 • az időszakos szerviz-és javítási munkálatok nem a Volvo Trucks Corporation hivatalos márkaszervizében történtek
 • olyan olaj, üzemanyag (biofuel B30 max), zsír és fagyálló használata, melyet nem a Volvo Truck Corporation írt elő
 • a sérülés/meghibásodás annak következtében súlyosbodott, hogy a járművezető nem tette meg az azonnali és megfelelő lépéseket a hiba észlelésekor, illetőleg amikor a jármű figyelmeztető jelzései erre felhívták a figyelmét

A garancia az alábbi feltételek mellett érvényesíthető:

 • - Az alkatrészeket és a járművet a kezelési kézikönyv előírásainak és utasításoknak megfelelően használják
 • Az alkatrészeket és a járművet a rendeltetési célnak megfelelően, normál módon használják.
 •  Garanciát biztosító matricák, plombák  nem sérültek.
 • Az alkatrészek és a jármű nem volt kitéve túlzott megterhelésnek.
 • Csak eredeti Volvo alkatrészek vannak a járműbe építve.
 • Alkatrész csere vagy a jármű javítása hivatalos Volvo márkaszervizben történt.
 • A jármű javítása Magyarország területén található Volvo márkaszervizben történt, ez esetben további 12 hónap garancia  érvényesithető a VTC által biztosított 12 hónapos garancia lejártával kezdődően.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS AZ ALKALMAZOTT GARANCIÁN BELÜL
A Volvo nem vállal felelősséget sem pedig kötelezettséget a jelen garanciában meghatározott körön kívül eső dolgokra.
A garancia vállalása nem terjed ki költségek visszatéritésére, az ügyfél által viselendő költségekre, mint például:

 • telefon hívások,
 • szállás, közlekedés és üzemanyag költségek,
 • jármű bérlés költsége, beleértve a kísérő járművet,
 • kereskedelmi veszteségek, közvetlen és közvetett veszteségek,
 • kötbér.

 NORMÁL KARBANTARTÁS
Garancia körbe nem tartozó alkatrészek, melyek rendes karbantartás részét képezik:
 

 • fagyálló szűrők
 • hajtószíjak
 • kenőanyagok és zsírok
 • olajszűrők
 • izzók ( a Xenon és  LED lámpákon 1 éves garancia van)
 • fagyállók
 • üzemanyag szűrők
 • ablaktörlő lapátok
 • levegő szűrők
 • biztosítékok 
 • állófűtés üzemanyag szűrők
 • fékbetétek
 • feszültség szabályozók.

Példák a garancia körbe nem tartozó igazításokra, beállításokra, melyek normál karbantartás részei:
- szelep állítás, injektorok és üzemanyag szivattyúk karbantartása, beállítása
- sűrített levegő rendszer beállítása, úgy mint  pótkocsi vezérlő szelep, terhelés érzékelő szelep, stb.
- tengely és kerék beállítás,
- csövek és csavarok beállítása

ELHASZNÁLÓDÁS, KOPÁS
A garancia nem terjed ki az alkatrészek  természetes elhasználódására. Csak abban az esetben alkalmazható VTC által nyújtott garancia, ha a gyártási hiba egyértelműen bizonyítható.

Példák a kopó alkatrészekre, melyekre egy év a garancia:

 • akkumulátorok
 • fék dobok és tárcsák
 • perselyek
 • kuplungtárcsák, betétek
 • kipufogó rendszer
 • vonórúd, trailer vonófej
 • ülő felületek
 • üvegek
 • sárvédők
 • állófűtés  (pl. izzítógyertya és égéstér)
 • rugós csapszegek/ kengyel csapszegek
 • lengéscsillapítók és gumi elemek
 • kormányoszlopok (rudak) és  végződések
 • pótkocsi összekötő kábelek
 • kárpitok

HATÁLYBA LÉPÉS
Fent említett garancia feltételek a 2012. július 1. után vásárolt illetve beszerelt VOLVO pótalkatrészekre vonatkoznak.