Volvo FMX

Volvo FMX, egy korszer?, innovat?v megold?sokkal telet?m?tt ?s ?tt?r? term?kjellemz?kkel felv?rtezett ?p?t?ipari teheraut?.

4~2, 4~4, 6~2, 6~4, 6~6, 8~2, 8~4 vagy 8~6

D11?vagy D13 (330-t?l 540 LE-ig)

Az ?j Volvo FMX sorozat f?lkespecifik?ci?i

Ezen az oldalon a k?vetkez?ket tal?lja:
  • F?lkem?retek
  • F?lk?k term?kjellemz?i

T?ltse le a teljes f?lkespecifik?ci?t (PDF)

F?lkem?retek

Nappali f?lke
Nappali f?lke (FMX-DAY) k?nyelmes ?s ergonomikus vezet?i k?rnyezettel. Belmagass?ga 157 cm, a motors?toron 114 cm.

?

H?l?f?lke
H?l?f?lke (FMX-SLP) k?nyelmes ?jszakai f?r?hellyel egy szem?ly sz?m?ra. Belmagass?ga 157 cm, a motors?toron 114 cm.

?

Globetrotter f?lke
Globetrotter f?lke (FMX-HSLP) k?nyelmes ?jszakai f?r?hellyel ak?r k?t szem?ly sz?m?ra. A f?lke t?bb t?rol?helyet k?n?l a fels? r?szeken. Belmagass?ga 196 cm, a motors?toron 153 cm.

?Volvo FMX nappali f?lke, oldaln?zet ? ?Volvo FMX h?l?f?lke, oldaln?zet ? ?Volvo FMX Globetrotter f?lke, oldaln?zet
Oldaln?zet Oldaln?zet Oldaln?zet
?
?Volvo FMX nappali f?lke, fel?ln?zet ? ?Volvo FMX h?l?f?lke, fel?ln?zet ? ?Volvo FMX Globetrotter f?lke, fel?ln?zet
Fel?ln?zet Fel?ln?zet Fel?ln?zet
?
?Volvo FMX nappali f?lke, bels? oldaln?zet ? ?Volvo FMX h?l?f?lke, bels? oldaln?zet ? ?Volvo FMX Globetrotter f?lke, bels? oldaln?zet
M?retek n?zet M?retek n?zet M?retek n?zet

Duplaf?lke
Duplaf?lke b?s?ges hellyel sz?mos tov?bbi utas sz?m?ra, ak?r 7 f?ig. Belmagass?g 1590 mm.
? ? ? ?
?Volvo FMX crew cab side view
?
? ? ? ?
?Volvo FMX crew cab top  view ? ? ? ?

F?lk?k term?kjellemz?i

N?gypontos f?lkefelf?ggeszt?s
Csavarrug?k ?s leng?scsillap?t?k mindenhol, vagy mindenhol l?grug?z?s automatikus szintszab?lyz?ssal.

L?gbe?ml?k
A l?gbe?ml? a bal oldalon tal?lhat?, ?s alacsony, illetve magas v?ltozatban rendelhet?.

Sz?nek
Hozz?vet?legesen 850 v?ltozat rendelhet?.

?

?l?sk?rpit
Robust Sz?vet, Sz?vet/Vinil vagy B?r
Dynamic Sz?vet, Sz?vet/Vinil vagy B?r
Progressive Finom sz?vet vagy B?r
Valamennyi komfort?l?s rendelhet? szell?ztetett v?ltozatban is.

Oldalk?rpit
Robust Vinil
Dynamic Sz?vet
Progressive Sz?vet


Vezet??l?s

K?t k?l?nb?z? k?nyelmi szint: Standard ?s Comfort. Mindk?t szint rendelhet? opci?s k?rpitoz?ssal. Az ?l?s ?ll?that?s?gi tartom?nya hosszir?nyban 200 mm, f?gg?legesen 100 mm. A vezet??l?s alapkivitelben fejt?ml?val, lehajthat? ?s ?ll?that? h?tt?ml?val, magass?gi ?s hosszir?ny? ?ll?that?s?ggal, ?ll?that? der?kt?masszal ?s ?l?ssz?g ?ll?t?ssal rendelkezik.

Utas?l?s
K?t k?l?nb?z? k?nyelmi szint: Standard ?s Comfort. Mindkett? rendelhet? opci?s k?rpitoz?ssal. Az utas?l?s alapkivitelben fejt?ml?val k?sz?l.

?gyak
Az als? ?gy m?rete 70~200 cm.

16 cm-es matrac zs?krug?kkal ?s kiemelked? k?nyelemmel. H?rom kem?nys?gi szint v?laszthat?: Puha, F?lkem?ny ?s Kem?ny. K?t v?laszthat? v?d? ?gytakar?, amely fokozza az alv?s k?nyelm?t ?s megk?nny?ti az ?gyaz?st.

Comfort fels? ?gy m?rete: 70~190 cm vagy 60~190 cm (a Globetrotter f?lk?n?l opci?).

?

Bels? t?rol?k
A sz?lv?d? f?l?tti ter?let k?t rol?s ajt?val rendelkez? t?rol?rekesznek, valamint n?gy ISO fi?knak ad helyet, amelyek k?z?l egy a tachogr?f sz?m?ra van fenntartva. A h?l?f?lk?ben ?s a Globetrotter f?lk?ben k?t t?gas t?rol?rekesz tal?lhat? az ?gy alatt, amelyek k?v?lr?l is hozz?f?rhet?k, tov?bb? az alv? r?szen k?t t?rol?t alak?tottak ki magazinok ?s kisebb t?rgyak sz?m?ra. A m?szerfalon n?gy nyitott t?rol?hely tal?lhat?, egy kis t?rol?doboz, egy DIN m?ret? t?rol?, a mad?rf?rd? ?s egy palacktart?.

K?ls? t?rol?k
K?v?lr?l hozz?f?rhet? t?rol?helyek a vezet?- ?s az utas?l?s m?g?tt is tal?lhat?k.

Tet?ablak
A f?lke tet?ablakkal k?sz?l, amely 50 mm-re nyithat?. Bels? oldal?n egy perfor?lt napellenz? is tal?lhat?, amely az ablak nyitott helyzet?ben rovarh?l?k?nt is funkcion?l. A tet?ablak k?zi m?k?dtet?s?.

Korm?nyker?k
K?t k?l?nb?z? m?ret? korm?nyker?k ? 450 vagy 500 mm-es ?tm?r?vel, a teheraut? specifik?ci?j?t?l f?gg?en. A korm?nyker?k magass?ga 90 mm-es, d?l?ssz?ge 28 fokos tartom?nyban ?ll?that?. A korm?nyker?k l?gzs?kkal vagy l?gzs?k n?lk?l rendelhet?. A korm?nyker?kbe integr?lt kezel?szervek biztos?tj?k a sebess?gtart? automatika, a k?rt, a telefon, illetve a j?rm?vezet?i inform?ci?s kijelz? ?s a m?sodlagos inform?ci?s kijelz? biztons?gos ?s k?nyelmes kezel?s?t.

L?gkondicion?l? rendszer
K?t szell?z?rendszer v?laszthat?, amelyek minden ig?nyt kiel?g?tenek:

  • Manu?lis l?gkondicion?l? (MCC).
  • Automatikus h?m?rs?klet-szab?lyz?s? l?gkondicion?l? (ECC/ECC2).

A l?gkondicion?l? rendszer kieg?sz?thet? a f?lk?t ?s a motort f?t? ?ll?helyzeti f?t?ssel.