Volvo Trucks Brand Stories 2014

Mainīties uz labo pusi – Volvo Trucks zīmola stāsti, 2014. gads

Par projektu
Katru gadu Volvo Trucks zīmola vadība izvēlas tēmu, kam tiek pievērsta pastiprināta uzmanība visu gadu. Šai tēmai ir jābūt aktuālai ne tikai Volvo Trucks zīmolam, bet arī mūsu klientiem un sabiedrībai kopumā. 2014. gada tēma ir „Mainīties uz labo pusi", un tā ir atspoguļota divpadsmit attēlos un stāstos – pa vienam katram mēnesim. www.volvotrucksbrandstories.com vietnē Jūs varat uzzināt vairāk, kā mēs maināmies uz labo pusi paši un palīdzam to darīt pārējiem.


Ko nozīmē „Mainīties uz labo pusi"
„Ir viegli atrast veidu, kā nopelnīt. Daudz grūtāk ir mainīties uz labo pusi." Mūsuprāt, šo vārdu autoram – rakstniekam un žurnālistam Tomam Brokavam – ir taisnība, un mainīties uz labo pusi ir ļoti svarīgi. Šī pārliecība izpaužas izvēlētajā tēmā, kas ar stāstiem no visas pasaules atspoguļo mūsu zīmola pamatvērtības, ko mēs ievērojam katru dienu. Tas attiecas arī uz mūsu klientiem un to, kā viņi kļūst labāki kopā ar mums. Tas izpaužas arī tajā, kā mēs nodrošinām biznesa kvalitāti, ieviešam inovācijas, strādājam ar mērķi paaugstināt drošību un pilnībā novērst negadījumus un tiecamies samazināt ietekmi uz vidi. Šādi mēs maināmies uz labo pusi ilgtermiņā. Mēs radām paliekošas vērtības un uzņemamies atbildību.