Nepārtraukti ‘’domājoša’’ pārnesumkārba

I-Shift ir vismūsdienīgākais Volvo piedāvājums pārnesumu pārslēgšanai. Tajā automātiskās pārnesumkārbas vienkāršība apvienota ar automatizētās 12-pakāpju pārnesumkārbas darbības efektivitāti. Autovadītājam tas nodrošina papildu komfortu, bet operatoram - degvielas patēriņa samazinājumu līdz pat 3 procentiem. 

every drop counts

CIK ATJAUTĪGA TĀ IR?
Pirmkārt, tā precīzi ‘’zina’’, kā panākt, lai visefektīvāk izmantotu katra Volvo motora jaudu, ņemot vērā konkrētā motora darba parametru raksturlīknes. Otrkārt, tā seko transportlīdzekļa masai, ceļa pretestībai, kāpumam vai kritumam, ātrumam un paātrinājumam un pēc tam izvēlas un ieslēdz braukšanas apstākļiem visatbilstošāko pārnesumu. Ja nepieciešams, tā pat izlaiž vienu vai vairākus pārnesumus.
Tāpat kā visprasmīgākie vadītāji, tā pārslēdz pārnesumus momentāni. Un tā visā brauciena laikā. Šādā veidā I-Shift samazina degvielas patēriņu līdz 3 procentiem salīdzinājumā ar manuālo pārnesumkārbu.

I-SHIFT AR I-ROLL FUNKCIJU
Braucot ar ieslēgtu augstāko pārnesumu, I-Roll funkcija ļauj izmantot kravas automobiļa kustības kinētisko enerģiju, tādā veidā samazinot degvielas patēriņu par 2%. Braucot vidēji kalnainā apvidū, garākos nobraucienos tiek izslēgts motors un izmantota transportlīdzekļa inerce, samazinot iesmidzinātās degvielas daudzumu.

CITAS EKONOMISKĀS PRIEKŠROCĪBAS
Tā kā pārnesumkārba sver par 70 kg mazāk nekā manuālā kārba, attiecīgi iespējams palielināt kravas automobiļa kravnesību, uzlabojot ekonomiskos rādītājus. Ekonomiju sekmē arī vienmērīgā pārslēgšanās, kas samazina transmisijas agregātu un riepu noslodzi, tādā veidā pagarinot sastāvdaļu kalpošanas resursu un samazinot ekspluatācijas izmaksas. Bet zemais pārnesumkārbas trokšņa līmenis mazāk nogurdina autovadītāju.
i-shift
ishift 

Ceturtās paaudzes I-Shift automatizētā pārnesumkārba. 
every drop counts

“I-Shift mani ir simtprocentīgi pārliecinājusi. Visi mūsu Volvo kravas automobiļi ir aprīkoti ar I-Shift, jo tā palīdz ietaupīt degvielu un atvieglo vadīšanu.”
Valters Husmans, W.Husmann Company, Šveice

CITAS EKONOMISKĀS PRIEKŠROCĪBAS
Lai I-Shift pārnesumkārbas parametrus pielāgotu pārvadājumu nozares un izmantošanas apstākļu īpatnībām, pieejamas dažādas aprīkojuma paketes un speciālas programmas. Tieši tādēļ I-Shift spēj optimizēt degvielas patēriņu jebkuram transporta uzņēmumam. Piemēram, ’Piegādes & Būvniecības’ programmā ietvertas funkcijas, kas atvieglo kustības uzsākšanu un manevrēšanu. ’Smagsvara GCM’ optimizē pārnesumu pārslēgšanu transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 60 tonnām, bet ’Tālo reisu & Ekonomiskā’ programma optimizē degvielas patēriņu, braucot pa automaģistrālēm.

MŪSU CETURTĀS PAAUDZES AMT
Volvo AMT jeb automatizētā mehāniskā pārnesumkārba atkal ir pilnveidota, tā nodrošina lielāku degvielas ekonomiju un jaunas papildfunkcijas autovadītāja darba atvieglošanai. Tā ir ar pārnesumu-diapazonu dalītāju aprīkota 12-pakāpju pārnesumkārba ar elektronisko vadību, kas nodrošina pārnesumu manuālu vai automātisku pārslēgšanu. Automātiskajai pārslēgšanai ir divi režīmi: jaudas un ekonomiskais.