Jūsu personiskais padomnieks tikai par 20 € mēnesī
– tas ir pakalpojums Degvielas ekonomijas ieteikumi

Daudzi pārvadājumu uzņēmēji saskata lielas iespējas ietaupīt degvielu apvienojumā ar autovadītāju apmācību, bet viņiem to ir grūti realizēt. Lai mēnesi pēc mēneša ietaupītu degvielu, ir nepieciešama nepārtraukta pārraudzība un speciālista norādījumi. Līdz šim tam bija nepieciešami lieli ieguldījumi. Degvielas ekonomijas ieteikumi ir jauns, abonējams pakalpojums, kurā ir apvienotas pēdējās izstrādnes un piekļuve degvielas izlietojuma padomniekam. Tas nozīmē, ka pārvadātāji var atļauties saņemt regulārus ieteikumus degvielas izlietojuma samazināšanai neatkarīgi no transportlīdzekļu skaita, tādējādi panākot ilgtspējīgu degvielas ietaupījumu.

Ietaupiet līdz pat 5%

“Volvo piedāvā Dynafleet un speciālā degvielas izlietojuma padomnieka perfektu kombināciju.”
“Tā ļauj mums koncentrēt centienus tieši tur, kur tie ir nepieciešami, lai sasniegtu optimālus rezultātus. Mēs esam atklājuši, ka, vienam mūsu komandas darbiniekam nodarbojoties ar šiem jautājumiem, ir iespējams pilnībā nodrošināt autovadītāju darba pārraudzību un vislabākos rezultātus. Mēs uzskatām, ka mēs spējam sasniegt lieliskus ekonomiskos un ekoloģiskos rezultātus, izmantojot degvielas ekonomijas ieteikumus.”

Gitle Sande, Norvēģijas uzņēmuma Magnus Nistad Transport rīkotājdirektors, ir viens no pirmajiem klientiem, kurš izmanto degvielas ekonomijas ieteikumus.

IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA
Tiklīdz autovadītāji ir apguvuši nepieciešamās ekonomiskas braukšanas iemaņas, ietaupījumu nodrošināšanai ilgtermiņā ir nepieciešama sistemātiska uzraudzība. Tieši to nodrošina abonējamā Degvielas ekonomijas ieteikumu pakalpojuma analītiskie pārskati par katra transportlīdzekļa izmantošanu. Lai pārskatu izmantošana būtu lietderīga, pārvadātājam ir jānozīmē atbildīgā persona, t.i., kāds darbinieks, kurš spēj pārskatīt Degvielas ekonomijas ieteikumu ziņojumus un pēc tam sniegt norādījumus attiecīgajiem autovadītājiem. Ja gadījumā pārvadātājs nezina, kā rīkoties, ir iespējams sazināties ar pārskatus sastādījušo Volvo ekspertu, lai iegūtu papildu informāciju.

Degvielas ekonomijas ieteikumu pakalpojums

KAS IETILPST PAKALPOJUMĀ?
Jaunajā pakalpojumā ir iekļautas trīs daļas: Degvielas izlietojuma padomnieks, Degvielas izlietojuma pārvaldības rīks un Degvielas pārvaldības atbalsts. Protams, ka galvenais priekšnoteikums datu iegūšanai ir Dynafleet lietojumprogramma Degviela un apkārtējā vide.

Svarīgs ir katrs piliens

DEGVIELAS IZLIETOJUMA PADOMNIEKS – ILGTSPĒJĪGU IETAUPĪJUMU VEICINĀTĀJS
Pakalpojuma pamatā ir katra autovadītāja darba rezultātu nepārtraukta analīze. Sekojot līdzi tādām braukšanas iemaņām kā ātruma izvēle, motora apgriezienu un pārnesumu izvēle, motora darbības ilgums brīvgaitā, ir iespējams noteikt esošo situāciju un nodrošināt uzlabojumus. Katru mēnesi elektronisku pārskatu formā tiek nosūtīti eksperta ieteikumi par nepieciešamajām braukšanas stila izmaiņām katram autovadītājam. Šādā veidā ir iespējams sistemātiski apgūt un iegaumēt ekonomiskas braukšanas iemaņas, nodrošinot operatoram degvielas ietaupījumu. Attiecībā uz jautājumiem, kam steidzami ir jāpievērš uzmanība, degvielas izlietojuma padomnieks jebkurā brīdī uzņēmuma atbildīgajai personai var nosūtīt ārkārtas ziņojumu.

Degvielas ekonomijas ieteikumu analītiskie pārskati

Jūs saņemsiet pārskatus par visu autoparku un transportlīdzekļu grupām, kā arī sīku informāciju par katra autovadītāja darbības rezultātiem. Jūsu degvielas izlietojuma padomnieks ne tikai noteiks, kurās jomās Jums ir nepieciešami pilnveidojumi, bet vienmēr ar prieku atbildēs arī uz Jūsu jautājumiem par degvielas ekonomiju.


RĪKI UN ATBALSTS UZŅĒMUMA ATBILDĪGAJAI PERSONAI
Degvielas izlietojuma pārvaldības rīks (Fuel Management Toolbox) ir pirmais forums, kur meklēt palīdzību un ieteikumus. Tajā ir ietverti norādījumi, kā motivēt un strādāt ar autovadītājiem, kā izvirzīt un sasniegt mērķus. Tajā ir ietverti arī šabloni un rīki, kas atvieglo attiecīgo rezultātu vizuālo attēlošanu. Tā kā pētījumi atklāj jaunus priekšstatus par degvielas taupīšanas iespējām, tie rīkā tiek apkopoti.

Ja uzņēmuma atbildīgajai personai ir nepieciešama papildu palīdzība, Degvielas izlietojuma pārvaldības rīks spēj sniegt sīkākus paskaidrojumus un atbildes uz specifiskiem jautājumiem. Tieši šeit var būt īpaši noderīgi pārrunāt jautājumus tieši ar to Volvo ekspertu, kurš analizēja degvielas izlietojumu un izstrādāja ieteikumus.