Vienkāršs izmaksu samazināšanas veids

Vienkāršs izmaksu samazināšanas veids

Izmantojot pakalpojumu Degviela un vide, varat iegūt precīzus jaunākos datus par savu kravas automašīnu veiktspēju un autovadītāju darba rezultātiem. Dažās sekundēs varat izveidot pārskatus, kuros pieejams plašs parametru klāsts, un uzzināt, kāpēc konkrēts autovadītājs patērē vairāk degvielas nekā cits autovadītājs, kas brauc ar tādu pašu kravas automašīnu. Tādējādi iespējamos ietaupīšanas veidus var noteikt daudz ātrāk un precīzāk nekā līdz šim.


Koncentrēšanās uz degvielas efektīvu izmantošanu

Koncentrēšanās uz degvielas efektīvu izmantošanu

Degvielas efektīvas izmantošanas rādītāji uzreiz sniedz pārskatu par jūsu autovadītāju ekonomiskumu un viņu transportlīdzekļu degvielas patēriņu. Grafikā ar dažādu krāsu līknēm un skaitliskajām vērtībām robežās no 0 līdz 100 punktiem būs redzami rezultāti šādās četrās galvenajās kategorijās: situāciju paredzēšana un bremzēšana, dzinēja apgriezienu un pārnesumu izmantošana, optimālā ātruma izvēle un stāvēšanas ilgums.

Ilglaicīgu ietaupījumu nodrošināšana

Ilglaicīgu ietaupījumu nodrošināšana

Degvielas patēriņa efektivitātes rādītāja funkcija ļauj salīdzināt vadītāju patērētās degvielas daudzumu un analizēt noteikta perioda tendences. Turklāt degvielas efektīvas izmantošanas rādītāji ir ideāls rīks aktīvai autovadītāju apmācībai un ilglaicīgai degvielas patēriņa pārraudzībai.

Driver Coaching

Ieteikumi vadītājam

Ieteikumi vadītājam ir kabīnē iebūvēta funkcija, kas sniedz  padomus vadītājam, kā efektīvāk patērēt degvielu. Tā nodrošina pastāvīgu analīzi visa ceļojuma laikā, lai vadītājs varētu reaģēt uz mainīgiem apstākļiem.


Veiciniet sava uzņēmuma izaugsmi

Veiciniet sava uzņēmuma izaugsmi

Uzlabojoties Jūsu degvielas ekonomijas rādītājiem, vienlaikus samazinās Jūsu autoparka radītā ietekme uz vidi. Pamatota dokumentācija par izmešu daudzumu var palīdzēt Jums piesaistīt un saglabāt klientus, kuriem rūp apkārtējā vide. Izmantojot Dynafleet, varat automātiski sūtīt klientam atskaites par ietekmi uz apkārtējo vidi, cik bieži vien vēlaties.

Pakalpojums Degviela un vide:
  • Sniedz skaidru pārskatu par degvielas patēriņu, nobraukumu, izmešu daudzumu, kā arī citu informāciju;
  • Nodrošina iespēju analizēt, cik ekonomisks ir katra autovadītāja degvielas patēriņš;
  • Sniedz viegli saprotamus pārskatus ar uzskatāmi parādītām jomām, kurās jāveic uzlabojumi izmaksu samazināšanai;
  • Iespējo īpašu degvielas ekonomijas pārskatu izveidi, kas nodrošina pastāvīgus un ilglaicīgus ietaupījumus;
  • Brīdina, ja ir būtiskas izmaiņas degvielas līmeņa rādītājos, kas varētu liecināt par degvielas zagšanu;
  • Sniedz pārskatus par izmešu daudzumu, šos pārskatus var automātiski nosūtīt klientam.
  •  Ieteikumi vadītājam kabīnē.