Vai nomainītās detaļas tiks atspoguļotas tehniskajā specifikācijā?Tās detaļas, kas tiks mainītas autorizētā Volvo servisa centrā automātiski tiks uzrādītas Volvo datu bāzē.