vides aizsardzība

Mūsu rūpes par vidi

Transporta sektora ekoloģiskās ietekmes samazināšana līdz ilgtermiņā ekoloģiski pieņemamam līmenim ir viens no lielākajiem autobūves un transporta nozares izaicinājumiem.

Volvo ir liela pieredze darbā ar vides aizsardzības jautājumiem. Mēs vienmēr esam definējuši savu uzdevumu vienkārši: runa nav tikai par lielākiem kravas automašīnu pārdošanas apjomiem, bet par tādu automašīnu tirgošanu, kurām ir zemāks izplūdes gāzu līmenis un mazāks degvielas patēriņš. 

Taču mūsu darbs vides aizsardzības jomā ar to nebeidzas. Mēs strādājam pie visa produkta cikla pilnveides: izejmateriālu ieguves un labākām, ilgtspējīgākām ražošanas, pārvaldīšanas, apkopes un utilizācijas metodēm.

Tā mēs spējam radīt efektīvākus un ilgstspējīgākus transporta risinājumus.