Ideāls ekoloģijas un ekonomiskuma apvienojums

Izdevīgi no visiem aspektiem

Degvielas ekonomija
Daudzi jaunievedumi degvielas sadegšanas uzlabošanai un jaunā SCR sistēma ļāvuši samazināt jauno Euro 4 un Euro 5 dīzeļmotoru degvielas patēriņu salīdzinājumā ar līdzīgiem konkurentu risinājumiem. Tam ir gan finansiāla, gan ekoloģiska nozīme. Lai gan motoru izplūdes gāzu papildu attīrīšanai nepieciešama speciāla šķidra papildpiedeva - t.s. AdBlue piedeva, ņemot vērā piedevas pašreizējās izmaksas, jauno motoru kopējās ekspluatācijas izmaksas tomēr nebūs augstākas kā Euro 3 motoriem.

Valdību iniciatīvas
Daudzas valstis jau šobrīd veic dažādus pasākumus, lai veicinātu Euro 4 and Euro 5 automobiļu izmantošanu autopārvadājumos - samazina ceļu izmantošanas nodevu apmēru (piemēram, samazinot nodevu no 12 līdz 10 centiem par km Vācijā) vai piemēro izdevīgākus apdrošināšanas nosacījumus attiecīgi aprīkotiem automobiļiem (piemēram, Nīderlandē).

Arī daudzās citās Eiropas valstīs tuvākajā laikā paredzēts ieviest līdzīgus atvieglojumus un stimulējošus pasākumus, lai veicinātu apkārtējai videi mazāk kaitīgu transportlīdzekļu izmantošanu. Lai iegūtu sīkāku informāciju, griezieties savas valsts attiecīgajās iestādēs. Jūs variet griezties arī pie sava reģionālā Volvo Trucks dīlera, lai saņemtu sīkāku informāciju par Euro 4/Euro 5 automobiļiem.

Globālā nozīme
SCR sistēma ir drošs un globāls risinājums dīzeļmotoru pilnveidošanas sakarā. Eksperti paredz plašas iespējas jaunās SCR atgāzu attīrīšanas sistēmas ieviešanai ne tikai Eiropas valstīs, bet arī citos reģionos. Kopumā ņemot, SCR sistēmas ieviešana ir finansiāli visizdevīgākā gan no ekoloģiskā viedokļa, gan no pārvadājumu pašizmaksu viedokļa.