AdBlue

AdBlue piedeva uzpildes stacijās

Kopā ar vadošajām naftas pārstrādes un ķīmiskās rūpniecības kompānijām Volvo izstrādājis racionālus AdBlue piedevas transportēšanas, piegādes tīkla un uzglabāšanas risinājumus. Tiks iesaistīti daudzi piedevas piegādātāji, kas pilnībā nodrošinās arī visu uzpildes staciju apgādi ar nepieciešamo aprīkojumu, kas jau šobrīd ir izgatavots.

Līdz AdBlue piedevas izmantošanas visaptverošās sistēmas pilnīgai izveidei Volvo dīleru tīkls nodrošinās saviem klientiem ērtu un efektīvu AdBlue piedevas piegādi. Lai iegūtu sīkāku informāciju par AdBlue piedevu un tās iegādes un izmantošanas iespējām Jūsu reģionā, griezieties pie reģionālā dīlera.