SCR tehnoloģija

Atgāzes pārtop ūdenī

Jaunā SCR tehnoloģija paredz speciālas AdBlue piedevas pievienošanu motora izplūdes gāzēm, pirms tās ieplūst SCR katalītiskajā neitralizatorā. Katalītiskajā neitralizatorā slāpekļa oksīdi tiek pārveidoti par nekaitīgu gāzveida slāpekli un ūdens tvaikiem - abas minētās vielas dabiskā veidā ir sastopamas apkārtējā vidē.

SCR sistēmai ir ļoti būtiska priekšrocība: tā ir ļoti vienkārši pielāgojama gan Euro 4, gan Euro 5 automašīnām. Piemēram, lai vēl vairāk minimizētu slāpekļa oksīdu daudzumu Euro 5 motoru izplūdes gāzēs, ir tikai lielākā daudzumā jāiesmidzina AdBlue piedeva. Euro 4 motoriem ir nepieciešama papildu piedeva 3-4% apjomā no izlietotās dīzeļdegvielas daudzuma, bet Euro 5 motoriem - aptuveni 5-7%.